พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.  (Text) (Text)

ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
Call no.: KPT2460 .ก9415 2556Publication: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2556 [2013]Edition: แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 155 หน้าNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายพิเศษฉบับสอบ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม.ISBN: 9786167541358Subject(s): สิทธิมนุษยชน -- ไทยการบริหารงานยุติธรรม -- ไทยLOC classification: KPT2460 | .ก9415 2556
Contents:ตัวบทมาตราที่สำคัญ -- บทที่ 1 หมายเรียกและหมายอาญา -- บทที่ 2 การจับ -- บทที่ 3 ค้น -- บทที่ 4 ขัง -- บทที่ 5 ปล่อยชั่วคราว.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ก9415 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013291670
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2460 .ก9415 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013291688
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ก963 สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษา ใช้ และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46, 56 และ 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2460 .ก963 สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน : สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมบำรุงรักษา ใช้ และได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 46, 56 และ 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 / KPT2460 .ก9415 2554 กฎหมายพิเศษฉบับสอบ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม / KPT2460 .ก9415 2556 พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ / KPT2460 .ก9415 2556 พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ / KPT2460 .ก9415 2557 พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ / KPT2460 .ก9415 2557 พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จับ ค้น ขัง ปล่อยชั่วคราว มาตรา 52-119 ทวิ /

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: กฎหมายพิเศษฉบับสอบ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม.

ตัวบทมาตราที่สำคัญ -- บทที่ 1 หมายเรียกและหมายอาญา -- บทที่ 2 การจับ -- บทที่ 3 ค้น -- บทที่ 4 ขัง -- บทที่ 5 ปล่อยชั่วคราว.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544