กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน / คณาธิป ทองรวีวงศ์.  (Text) (Text)

คณาธิป ทองรวีวงศ์
Call no.: KPT3482 .ค363 2555Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: ก-ณ, 506 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742035570Subject(s): สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3482 | .ค363 2555
Contents:บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน -- บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน -- บทที่ 3 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy) และเสรีภาพของสื่อมวลชน (Freedom of the press) -- บทที่ 4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการสื่อสารมวลชน -- บทที่ 5 กฎหมายอาญากับการสื่อสารมวลชน -- บทที่ 6 เสรีภาพของสื่อมวลชนกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ -- บทที่ 7 การสื่อสารมวลชนกับกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร -- บทที่ 8 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับการสื่อสารมวลชน -- บทที่ 9 การสื่อสารมวลชนกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- บทที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา -- บทที่ 11 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ -- บทที่ 12 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อวิทยุ โทรทัศน์ -- บทที่ 13 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) -- บทที่ 14 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ -- บทที่ 15 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม -- บทที่ 16 จริยธรรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ค363 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914867
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ค363 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914859
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3482 .ค363 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013914818

วจ 612 ภาคการศึกษาที่ 2

วส 301(วส201)

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ค363 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013914842
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ค363 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013914834
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3482 .ค363 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914826
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน -- บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน -- บทที่ 3 สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy) และเสรีภาพของสื่อมวลชน (Freedom of the press) -- บทที่ 4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการสื่อสารมวลชน -- บทที่ 5 กฎหมายอาญากับการสื่อสารมวลชน -- บทที่ 6 เสรีภาพของสื่อมวลชนกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ -- บทที่ 7 การสื่อสารมวลชนกับกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร -- บทที่ 8 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากับการสื่อสารมวลชน -- บทที่ 9 การสื่อสารมวลชนกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- บทที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณา -- บทที่ 11 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ -- บทที่ 12 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อวิทยุ โทรทัศน์ -- บทที่ 13 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) -- บทที่ 14 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ -- บทที่ 15 กฎหมายเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม -- บทที่ 16 จริยธรรมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544