กฎหมายอาญาภาคทั่วไป = The general part of the criminal law / ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.  (Text) (Text)

ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, 2512-
Call no.: K5018 .ธ657 2555Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 617 หน้าISBN: 9789742035266Other title: General part of the criminal law [Parallel title]Subject(s): กฎหมายอาญาLOC classification: K5018 | .ธ657 2555
Contents:บทนำ -- ข้อความทั่วไป -- หมวด 1 ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา -- หมวด 2 ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำความผิด -- หมวด 3 วิธีการศึกษากฎหมาย ทฤษฎีกฎหมายและการตีความกฎหมายอาญา -- ลักษณะ 1 ความผิด -- หมวดที่ 1 องค์ประกอบความผิด -- ส่วนที่ 1 องค์ประกอบทางกฎหมาย -- บทที่ 1 กฎหมายบัญญัติความผิด -- บทที่ 2 กฎหมายในขณะนั้น -- ส่วนที่ 2 องค์ประกอบทางการกระทำ -- บทที่ 1 การกระทำ -- บทที่ 2 การไม่กระทำ -- บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล -- ส่วนที่ 3 องค์ประกอบทางจิตใจ -- บทที่ 1 เจตนา -- บทที่ 2 ประมาท -- การกระทำผิดของนิติบุคคล -- ส่วนที่ 4 การเริ่มต้นความผิด -- บทที่ 1 การพยายามกระทำผิด -- บทที่ 2 การพยายามกระทำความผิดที่ไม่บรรจุผลได้อย่างแน่แท้ -- บทที่ 3 การยับยั้งหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้บรรลุผล -- ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดหลายคน -- บทที่ 1 ตัวการ -- บทที่ 2 ผู้ใช้ -- บทที่ 3 ผู้สนับสนุน -- ข้อเปรียบเทียบตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน -- บทที่ 4 กรณีกระทำเกินขอบเขตของการใช้หรือสนับสนุน -- บทที่ 5 การขัดขวางของผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ธ657 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914669
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5018 .ธ657 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914651
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ธ657 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013914636
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5018 .ธ657 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013914644
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ธ657 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914610
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5018 .ธ657 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013914628
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ -- ข้อความทั่วไป -- หมวด 1 ความหมายและภารกิจของกฎหมายอาญา -- หมวด 2 ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำความผิด -- หมวด 3 วิธีการศึกษากฎหมาย ทฤษฎีกฎหมายและการตีความกฎหมายอาญา -- ลักษณะ 1 ความผิด -- หมวดที่ 1 องค์ประกอบความผิด -- ส่วนที่ 1 องค์ประกอบทางกฎหมาย -- บทที่ 1 กฎหมายบัญญัติความผิด -- บทที่ 2 กฎหมายในขณะนั้น -- ส่วนที่ 2 องค์ประกอบทางการกระทำ -- บทที่ 1 การกระทำ -- บทที่ 2 การไม่กระทำ -- บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผล -- ส่วนที่ 3 องค์ประกอบทางจิตใจ -- บทที่ 1 เจตนา -- บทที่ 2 ประมาท -- การกระทำผิดของนิติบุคคล -- ส่วนที่ 4 การเริ่มต้นความผิด -- บทที่ 1 การพยายามกระทำผิด -- บทที่ 2 การพยายามกระทำความผิดที่ไม่บรรจุผลได้อย่างแน่แท้ -- บทที่ 3 การยับยั้งหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้บรรลุผล -- ส่วนที่ 5 การกระทำความผิดหลายคน -- บทที่ 1 ตัวการ -- บทที่ 2 ผู้ใช้ -- บทที่ 3 ผู้สนับสนุน -- ข้อเปรียบเทียบตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน -- บทที่ 4 กรณีกระทำเกินขอบเขตของการใช้หรือสนับสนุน -- บทที่ 5 การขัดขวางของผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544