มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย / นันทวัฒน์ บรมานันท์.  (Text) (Text)

นันทวัฒน์ บรมานันท์
Call no.: KPT2754 .น63 2555กPublication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 443 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554.; หนังสือรางวัล TTF Award ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554.ISBN: 9789742889432Subject(s): สาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยงานวิจัย / Researchสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: KPT2754 | .น63 2555ก
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การจัดการ และการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ -- บทที่ 3 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย: ศึกษาจากกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 4 เกณฑ์ในการแบ่งแยกบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- บทที่ 5 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- บทที่ 6 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ -- บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-05 (Thai) | New Books 2018-01(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015348411
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379015425482
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015249387
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner KPT2754 .น63 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379014160296
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015285019
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014409685
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379015347371
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น63 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013291696
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554.

หนังสือรางวัล TTF Award ด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2554.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การจัดการ และการดำเนินกิจกรรมของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ -- บทที่ 3 ความเป็นมาของการจัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย: ศึกษาจากกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- บทที่ 4 เกณฑ์ในการแบ่งแยกบริการสาธารณะระดับชาติและระดับท้องถิ่น -- บทที่ 5 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดองค์กรเพื่อจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย -- บทที่ 6 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ -- บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544