คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับอาคารชุด : กฎหมายคอนโดมิเนียม / วิชัย ตันติกุลานันท์.  (Text) (Text)

วิชัย ตันติกุลานันท์
Call no.: K740 .ว62 2556Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 332 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162600722Subject(s): อาคารชุด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับLOC classification: K740 | .ว62 2556
Contents:กฎหมายอาคารชุด -- หมวด 1 การจดทะเบียนอาคารชุด -- หมวด 2 กรรมสิทธิ์ในห้องชุด -- หมวด 3 หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด -- หมวด 4 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม -- หมวด 5 นิติบุคคลอาคารชุด -- หมวด 6 การเลิกอาคารชุด -- หมวด 6/1 พนักงานเจ้าหน้าที่ -- หมวด 7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย -- หมวด 8 บทกำหนดโทษ -- พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2551) -- พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย -- ระเบียบและตัวอย่างแบบสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารชุด -- คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาคารชุด.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K740 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014546692
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K740 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014546700
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K740 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013283479
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K740 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013283461
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K740 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014539762
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K740 .ว62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014539770
รายการจองทั้งหมด: 0

กฎหมายอาคารชุด -- หมวด 1 การจดทะเบียนอาคารชุด -- หมวด 2 กรรมสิทธิ์ในห้องชุด -- หมวด 3 หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด -- หมวด 4 การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม -- หมวด 5 นิติบุคคลอาคารชุด -- หมวด 6 การเลิกอาคารชุด -- หมวด 6/1 พนักงานเจ้าหน้าที่ -- หมวด 7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย -- หมวด 8 บทกำหนดโทษ -- พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2551) -- พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 พร้อมอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย -- ระเบียบและตัวอย่างแบบสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคารชุด -- คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาคารชุด.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544