คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / พระยาเทพวิทุร (บุญช่วย วณิกกุล).  (Text) (Text)

เทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย), พระยา, 2432-2492
กำชัย จงจักรพันธ์
Call no.: KPT504 .ท73 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม] / ปรับปรุงโดย กำชัย จงจักรพันธ์Description: xiv, 182 หน้าISBN: 9789744666604Subject(s): นิติกรรม -- ไทยกำหนดอายุความ -- ไทยเวลา (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT504 | .ท73 2556
Contents:บรรพ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 4 นิติกรรม -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 แสดงเจตนา -- หมวด 3 โมฆะและโมฆียะกรรม -- หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุด -- ลักษณะ 5 ระยะเวลา -- ลักษณะ 6 อายุความ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 กำหนดอายุความ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014596523
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014596531
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014596549
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014596556
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014596564
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013943528
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013943502
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013943510
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013943494
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013943429
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013943478
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013943460
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014596473
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014596481
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014596499
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014596507
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014596515
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013943445
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013943403
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/07/2022 31379013943387
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379013943437
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ท73 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013943395
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT504 .จ675 2556 หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา / KPT504 .จ675 2556 หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา / KPT504 .ท73 2545 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา ว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / KPT504 .ท73 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / KPT504 .ท73 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / KPT504 .ท73 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / KPT504 .ท73 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 /

บรรพ 1 หลักทั่วไป -- ลักษณะ 4 นิติกรรม -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 แสดงเจตนา -- หมวด 3 โมฆะและโมฆียะกรรม -- หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุด -- ลักษณะ 5 ระยะเวลา -- ลักษณะ 6 อายุความ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 กำหนดอายุความ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544