การสัมมนาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน / โดย สำนักงานอนุญาโตตุลาการ.  (Text) (Text)

การสัมมนาเรื่อง "สัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน : อำนาจศาลปกครองหรืออนุญาโตตุลาการกับปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ" (2542 : กรุงเทพฯ)
สำนักงานอนุญาโตตุลาการ | การสัมมนาเรื่อง "มุมมองร่วมระหว่างนักกฎหมายเอกชนและมหาชนเกี่ยวกับสัญญาทางการปกครองกับอำนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ" (2543 : กรุงเทพฯ)
Call no.: KPT2754.ก67 ก645 2543Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2543] [2000]Description: 136 หน้า : ภาพประกอบNotes: การสัมมนาเรื่อง "สัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน : อำนาจศาลปกครองหรืออนุญาโตตุลาการกับปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ" วันที่ 1 กันยายน 2542 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น.; การสัมมนาเรื่อง "มุมมองร่วมระหว่างนักกฎหมายเอกชนและมหาชนเกี่ยวกับสัญญาทางการปกครองกับอำนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ" วันที่ 23 มิถุนายน 2543 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น.Subject(s): สัญญาของรัฐ -- ไทย -- การประชุมการระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) -- ไทย -- การประชุมศาลปกครอง -- ไทย -- การประชุมอนุญาโตตุลาการและการตัดสิน -- ไทย -- การประชุมLOC classification: KPT2754.ก67 | ก645 2543
Contents:ครั้งที่หนึ่ง การสัมมนา เรื่อง "สัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน : อำนาจศาลปกครองหรืออนุญาโตตุลาการกับปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ" -- ครั้งที่สอง การสัมมนา เรื่อง "มุมมองร่วมระหว่างนักกฎหมายเอกชนและมหาชนเกี่ยวกับสัญญาทางการปกครองกับอำนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ".
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754.ก67 ก645 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013943098
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2754.ก49 2558 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง / KPT2754.ก49 2554 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง / KPT2754.ก49 2554 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง / KPT2754.ก67 ก645 2543 การสัมมนาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน / KPT2754 .ก965 2552 การศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย : KPT2754.ก292542ก52 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542. KPT2754.ก292542ก52 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542.

การสัมมนาเรื่อง "สัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน : อำนาจศาลปกครองหรืออนุญาโตตุลาการกับปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ" วันที่ 1 กันยายน 2542 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น.

การสัมมนาเรื่อง "มุมมองร่วมระหว่างนักกฎหมายเอกชนและมหาชนเกี่ยวกับสัญญาทางการปกครองกับอำนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ" วันที่ 23 มิถุนายน 2543 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น.

ครั้งที่หนึ่ง การสัมมนา เรื่อง "สัญญาระหว่างภาครัฐกับเอกชน : อำนาจศาลปกครองหรืออนุญาโตตุลาการกับปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ" -- ครั้งที่สอง การสัมมนา เรื่อง "มุมมองร่วมระหว่างนักกฎหมายเอกชนและมหาชนเกี่ยวกับสัญญาทางการปกครองกับอำนาจพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ".

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544