เรื่องเล่าจากดงหลวง / ไพศาล ช่วงฉ่ำ.  (Text) (Text)

ไพศาล ช่วงฉ่ำ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน
Call no.: DS588.ต5 พ95 2553Series: เอกสารเผยแพร่ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม): ฉบับที่ 505.Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน (คฟป.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, [2553] [2010]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพสีประกอบSubject(s): การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- มุกดาหารไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณีดงหลวง (มุกดาหาร)LOC classification: DS588.ต5 | พ95 2553
Contents:1 ส่วนที่ 1 วิถีชุมชน วิถีดงหลวง -- 1.1 พัฒนาการสังคมดงหลวง -- 1.2 ลักษณะเฉพาะของสังคมดงหลวง -- 1.3 ระบบเจ้าโคตรในชุมชน -- 1.4 ไก่ป่า และไก่บ้าน -- 1.5 ประเพณี 3 ค่ำเดือน 3 -- 1.6 ความเชื่อต่อเจ้าที่ -- 1.7 เวลาของอีกมิติหนึ่ง -- 1.8 วัฒนธรรมการบริโภค -- 1.9 วิถีดงหลวง -- 1.10 ขอข้าวกินหน่อย -- 1.11 แด่น้องผู้หิวโหย -- 1.12 เร่วดงหลวง -- 1.13 งานขอฝนโปรย -- 1.14 บะไฟโป๊ก -- 1.15 ป่าช้าผู้ไท -- 1.16 ไม้ข่มเหง -- 1.17 เฉลี่ยสมบูรณ์ -- 1.18 แรงเกาะเกี่ยวทางสังคม -- 1.19 วันนี้ชาวบ้านทำอะไร -- 1.20 ใบปะหน้า -- 1.21 ย้อนรอยสมรภูมิภูพาน -- 2 ส่วนที่ 2 ชาวบ้านดงหลวง -- 2.1 พ่อแสน นักธรรมชาติวิทยาในสวนป่า -- 2.2 บันทึกของพ่อแสน -- 2.3 เกษตรสำนักรักบ้านเกิด -- 2.4 หลักชาดี-- ดงหลวง -- 2.5 พ่อบัวไล นักประดิษฐ์ชาวบ้าน -- 2.6 เอ๊ะ ของนายพล -- 2.7 คำสารภาพของสีวร -- 2.8 ที่นี่มีแรงงานขาย -- 2.9 แผลใจของพ่อสำบุญ -- 2.10 ชีวิตปีที่ 66 -- 2.11 เรื่องของนายโจ้ย -- 3 ส่วนที่ 3 ดงหลวงกับเทือกเขาภูพาน -- 3.1 ความมหัศจรรย์ของไม้ป่า -- 3.2 ป่ากับชีวิต -- 3.3 ปลูกป่าให้ปู่ -- 3.4 การฟื้นฟูสมุนไพรพื้นบ้าน -- 3.5 ตอก -- 3.6 ขึ้นดอย : ฝายแม้วและกินข้าวป่าในถ้ำ -- 3.7 ขึ้นดอย : เยี่ยมสำนักสงฆ์ที่หน้าผา -- 3.8 ขึ้นดอย : ขี้ซี ขี้สูด ชิ้นส่วนของวิถีชีวิต3.9 ขึ้นดอย : ไม้ใหญ่และร่องรอยการล่าสัตว์ป่า -- 3.10 ขึ้นดอย : สาวนาข้าวโบราณ -- 3.11 ขึ้นดอย : ควายบนดอย -- 3.12 ขึ้นดอย : ผลไม้ป่า -- 3.13 ขึ้นดอย : ผึ้งป่าและพริกสาธารณะ -- 4 ส่วนที่ 4 ดงหลวงกับการเกษตร -- 4.1 ผักหวานป่าพืชถิ่นดงหลวง -- 4.2 วิกฤติของผักหวานป่า -- 4.3 ต้นหมี่ -- 4.4 มันสำปะหลัง -- 4.5 คราม -- 4.6 เห็ดเรืองแสง -- 4.7 ประโยชน์ของฉี่วัว -- 4.8 ผลกระทบที่ไม่ได้คาดคิด -- 4.9 ร่มไผ่ ใบไผ่ -- 4.10 กล้วย -- 4.11 ผงนัว -- 5 ส่วนที่ 5 ระบบนิเวศเกษตรวัฒนธรรมเชิงเขาแบบดงหลวง -- 5.1 ภาพรวมวิถีชีวิตไทโซ่แบบดงหลวง -- 5.2 ระบบนิเวศเกษตรวัฒนธรรมเชิงเขาแบบดงหลวง -- 5.3 สรุประบบนิเวศเกษตรวัฒนธรรมเชิงเขาแบบดงหลวง -- 6 ส่วนที่ 6 ตลาดชุมชนดงหลวง -- 6.1 ตลาดชุมชน ตลาดแบบไหน -- 6.2 ตลาดชุมชน คู่แข่งที่ไม่ต้องการจะแข่ง -- 6.3 ตลาดชุมชน ได้มากกว่าตัวเงิน -- 6.4 ตลาดชุมชน กับท้องทิว เด็กหญิงจากชายป่าดงหลวง -- 6.5 ตลาดชุมชน การปรับตัวกรณีบ้านแก่งนาง -- ภาคที่ 2 การเคลื่อนตัวของสังคมดงหลวง -- 7 ส่วนที่ 7 หลักคิดในงานพัฒนาชุมชน -- 7.1 หลัก Triage -- 7.2 หลัก Critical mass -- 7.3 หลัก Law of boss -- 7.4 Partnerships -- 7.5 หลัก Conscientization approach -- 7.6 หลัก Dialogue forum -- 7.7 หลัก Visiting and coaching -- 7.8 หลัก Harmoize ของ science กับ social -- 7.9 หลัก องศาของการเปลี่ยนแปลง9 ส่วนที่ 9 ความคิดเห็น ด้านพัฒนาคน องค์กร และเครือข่าย -- 9.1 เมื่อชาวบ้านอนุรักษ์ผักหวานป่า -- 9.2 คนมีเบอร์ -- 9.3 ห้องเรียนธรรมชาติ -- 9.4 งานกลางคืน -- 9.5 ไทโซ่กับมันสำปะหลัง -- 9.6 กรรมชิน -- 9.7 มันสำปะหลัง สองสี -- 9.8 นับก้อนกรวด -- 9.9 สวัสดิการผู้นำชุมชน -- 10 ส่วนที่ 10 มุมมองในงานพัฒนา 1 -- 10.1 การทำงานชุมชนในวิถีไทย -- 10.2 การพัฒนาชนบทในทัศนะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น -- 10.3 เครื่องกรองเพื่อชุมชนที่น่าอยู่ -- 10.4 ปรุงทฤษฎี -- 10.5 ลุยไปข้างหน้า -- 10.6 ย้อนมองข้างหลัง -- 10.7 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาชนบท -- 10.8 มนุษย์สองโลก -- 10.9 วิเคราะห์ ครูสร้างค่าย-- เด็กสร้างครู -- 10.10 มาตรฐานเด็กยุคข่าวสาร กับดงหลวง -- 10.11 ภาวะโลกร้อนกับงานพัฒนาชุมชน -- 10.12 บันทึก กับกระป๋องนมใบเก่า -- 10.13 สึนามิ รอยเลื่อนทางเศรษฐกิจสังคม -- 10.14 Children damaged by materialism -- 10.15 The nicest people money can buy -- 11 ส่วนที่ 11 มุมมองในงานพัฒนา 2 -- 11.1 ความจริงของสระน้ำประจำไร่นา -- 11.2 ขึ้นภู ดูแหล่งซับน้ำ -- 11.3 Empowerment ในโครงการพัฒนาชุมชน -- 11.4 ประสบการณ์ Conflict confrontation -- 11.5 คิดไม่ถึง -- 11.6 ศูนย์เรียนรู้ แปลงเรียนรู้ ทำอะไร -- 11.7 ความชื้น สำคัญมากกว่าที่เราเข้าใจ -- 11.8 กันยายนอันตราย -- 11.9 กระดาษกล่อง -- 11.10 กะลากับการเกษตรประณีต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS588.ต5 พ95 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014157037
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS588.ต5 พ95 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013946125
รายการจองทั้งหมด: 0

1 ส่วนที่ 1 วิถีชุมชน วิถีดงหลวง -- 1.1 พัฒนาการสังคมดงหลวง -- 1.2 ลักษณะเฉพาะของสังคมดงหลวง -- 1.3 ระบบเจ้าโคตรในชุมชน -- 1.4 ไก่ป่า และไก่บ้าน -- 1.5 ประเพณี 3 ค่ำเดือน 3 -- 1.6 ความเชื่อต่อเจ้าที่ -- 1.7 เวลาของอีกมิติหนึ่ง -- 1.8 วัฒนธรรมการบริโภค -- 1.9 วิถีดงหลวง -- 1.10 ขอข้าวกินหน่อย -- 1.11 แด่น้องผู้หิวโหย -- 1.12 เร่วดงหลวง -- 1.13 งานขอฝนโปรย -- 1.14 บะไฟโป๊ก -- 1.15 ป่าช้าผู้ไท -- 1.16 ไม้ข่มเหง -- 1.17 เฉลี่ยสมบูรณ์ -- 1.18 แรงเกาะเกี่ยวทางสังคม -- 1.19 วันนี้ชาวบ้านทำอะไร -- 1.20 ใบปะหน้า -- 1.21 ย้อนรอยสมรภูมิภูพาน -- 2 ส่วนที่ 2 ชาวบ้านดงหลวง -- 2.1 พ่อแสน นักธรรมชาติวิทยาในสวนป่า -- 2.2 บันทึกของพ่อแสน -- 2.3 เกษตรสำนักรักบ้านเกิด -- 2.4 หลักชาดี-- ดงหลวง -- 2.5 พ่อบัวไล นักประดิษฐ์ชาวบ้าน -- 2.6 เอ๊ะ ของนายพล -- 2.7 คำสารภาพของสีวร -- 2.8 ที่นี่มีแรงงานขาย -- 2.9 แผลใจของพ่อสำบุญ -- 2.10 ชีวิตปีที่ 66 -- 2.11 เรื่องของนายโจ้ย -- 3 ส่วนที่ 3 ดงหลวงกับเทือกเขาภูพาน -- 3.1 ความมหัศจรรย์ของไม้ป่า -- 3.2 ป่ากับชีวิต -- 3.3 ปลูกป่าให้ปู่ -- 3.4 การฟื้นฟูสมุนไพรพื้นบ้าน -- 3.5 ตอก -- 3.6 ขึ้นดอย : ฝายแม้วและกินข้าวป่าในถ้ำ -- 3.7 ขึ้นดอย : เยี่ยมสำนักสงฆ์ที่หน้าผา -- 3.8 ขึ้นดอย : ขี้ซี ขี้สูด ชิ้นส่วนของวิถีชีวิต

3.9 ขึ้นดอย : ไม้ใหญ่และร่องรอยการล่าสัตว์ป่า -- 3.10 ขึ้นดอย : สาวนาข้าวโบราณ -- 3.11 ขึ้นดอย : ควายบนดอย -- 3.12 ขึ้นดอย : ผลไม้ป่า -- 3.13 ขึ้นดอย : ผึ้งป่าและพริกสาธารณะ -- 4 ส่วนที่ 4 ดงหลวงกับการเกษตร -- 4.1 ผักหวานป่าพืชถิ่นดงหลวง -- 4.2 วิกฤติของผักหวานป่า -- 4.3 ต้นหมี่ -- 4.4 มันสำปะหลัง -- 4.5 คราม -- 4.6 เห็ดเรืองแสง -- 4.7 ประโยชน์ของฉี่วัว -- 4.8 ผลกระทบที่ไม่ได้คาดคิด -- 4.9 ร่มไผ่ ใบไผ่ -- 4.10 กล้วย -- 4.11 ผงนัว -- 5 ส่วนที่ 5 ระบบนิเวศเกษตรวัฒนธรรมเชิงเขาแบบดงหลวง -- 5.1 ภาพรวมวิถีชีวิตไทโซ่แบบดงหลวง -- 5.2 ระบบนิเวศเกษตรวัฒนธรรมเชิงเขาแบบดงหลวง -- 5.3 สรุประบบนิเวศเกษตรวัฒนธรรมเชิงเขาแบบดงหลวง -- 6 ส่วนที่ 6 ตลาดชุมชนดงหลวง -- 6.1 ตลาดชุมชน ตลาดแบบไหน -- 6.2 ตลาดชุมชน คู่แข่งที่ไม่ต้องการจะแข่ง -- 6.3 ตลาดชุมชน ได้มากกว่าตัวเงิน -- 6.4 ตลาดชุมชน กับท้องทิว เด็กหญิงจากชายป่าดงหลวง -- 6.5 ตลาดชุมชน การปรับตัวกรณีบ้านแก่งนาง -- ภาคที่ 2 การเคลื่อนตัวของสังคมดงหลวง -- 7 ส่วนที่ 7 หลักคิดในงานพัฒนาชุมชน -- 7.1 หลัก Triage -- 7.2 หลัก Critical mass -- 7.3 หลัก Law of boss -- 7.4 Partnerships -- 7.5 หลัก Conscientization approach -- 7.6 หลัก Dialogue forum -- 7.7 หลัก Visiting and coaching -- 7.8 หลัก Harmoize ของ science กับ social -- 7.9 หลัก องศาของการเปลี่ยนแปลง

9 ส่วนที่ 9 ความคิดเห็น ด้านพัฒนาคน องค์กร และเครือข่าย -- 9.1 เมื่อชาวบ้านอนุรักษ์ผักหวานป่า -- 9.2 คนมีเบอร์ -- 9.3 ห้องเรียนธรรมชาติ -- 9.4 งานกลางคืน -- 9.5 ไทโซ่กับมันสำปะหลัง -- 9.6 กรรมชิน -- 9.7 มันสำปะหลัง สองสี -- 9.8 นับก้อนกรวด -- 9.9 สวัสดิการผู้นำชุมชน -- 10 ส่วนที่ 10 มุมมองในงานพัฒนา 1 -- 10.1 การทำงานชุมชนในวิถีไทย -- 10.2 การพัฒนาชนบทในทัศนะผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น -- 10.3 เครื่องกรองเพื่อชุมชนที่น่าอยู่ -- 10.4 ปรุงทฤษฎี -- 10.5 ลุยไปข้างหน้า -- 10.6 ย้อนมองข้างหลัง -- 10.7 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาชนบท -- 10.8 มนุษย์สองโลก -- 10.9 วิเคราะห์ ครูสร้างค่าย-- เด็กสร้างครู -- 10.10 มาตรฐานเด็กยุคข่าวสาร กับดงหลวง -- 10.11 ภาวะโลกร้อนกับงานพัฒนาชุมชน -- 10.12 บันทึก กับกระป๋องนมใบเก่า -- 10.13 สึนามิ รอยเลื่อนทางเศรษฐกิจสังคม -- 10.14 Children damaged by materialism -- 10.15 The nicest people money can buy -- 11 ส่วนที่ 11 มุมมองในงานพัฒนา 2 -- 11.1 ความจริงของสระน้ำประจำไร่นา -- 11.2 ขึ้นภู ดูแหล่งซับน้ำ -- 11.3 Empowerment ในโครงการพัฒนาชุมชน -- 11.4 ประสบการณ์ Conflict confrontation -- 11.5 คิดไม่ถึง -- 11.6 ศูนย์เรียนรู้ แปลงเรียนรู้ ทำอะไร -- 11.7 ความชื้น สำคัญมากกว่าที่เราเข้าใจ -- 11.8 กันยายนอันตราย -- 11.9 กระดาษกล่อง -- 11.10 กะลากับการเกษตรประณีต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544