การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการวิเคราะห์หนี้นอกระบบของครัวเรือนและการสร้างดัชนีชี้เตือนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการจัดการและป้องกันหนี้นอกระบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Econometric modeling for the analysis of household informal personal debt and building warning indicators towards policy formulation to manage and prevent the debt based on sufficiency economy philosophy : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; [หัวหน้าโครงการและนักวิจัยหลัก อารี วิบูลย์พงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]].  (Text) (Text)

อารี วิบูลย์พงศ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
Call no.: HG3756.ท9 อ646 2555Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 [2012]Description: ก-ด, 228 แผ่น : ภาพสีประกอบNotes: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.Other title: Econometric modeling for the analysis of household informal personal debt and building warning indicators towards policy formulation to manage and prevent the debt based on sufficiency economy philosophy [Parallel title]Subject(s): เงินกู้ส่วนบุคคล -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติดอกเบี้ยเกินอัตรา -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: HG3756.ท9 | อ646 2555
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2018-03(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG3756.ท9 อ646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013946042
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG3756.ท9 อ646 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013982716
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HG3756.ท9 ส746 พฤติกรรมการก่อหนี้ภาคครัวเรือนก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย = HG3756.ท9 ส746 พฤติกรรมการก่อหนี้ภาคครัวเรือนก่อนและหลังวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย = HG3756.ท9 ห36 2559 หนี้นอกระบบเกษตรกร ฟางเส้นสุดท้ายสู่การสูญเสียที่ดิน / HG3756.ท9 อ646 2555 การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติสำหรับการวิเคราะห์หนี้นอกระบบของครัวเรือนและการสร้างดัชนีชี้เตือนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการจัดการและป้องกันหนี้นอกระบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = HG3756.ท9 อ724 2554 บนเส้นทางของการปลดหนี้ : HG3756.ท9 อ724 2554 บนเส้นทางของการปลดหนี้ : HG3756.ส5 ฮ84 เครดิตดีต้องรักษา มีปัญหาต้องแก้ไข =

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544