หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 / สุธีร์ ศุภนิตย์.  (Text) (Text)

สุธีร์ ศุภนิตย์, 2494-2549
Call no.: KPT1942 .ส726 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 299 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691386Subject(s): ล้มละลาย -- ไทยการฟื้นตัวบริษัท -- ไทยLOC classification: KPT1942 | .ส726 2556
Contents:ภาคที่ 1 กฎหมายล้มละลาย -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 การฟ้องคดีล้มละลาย -- บทที่ 3 การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย -- บทที่ 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -- บทที่ 5 กระบวนการพิจารณาชั้นลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ -- บทที่ 6 การขอรับชำระหนี้ -- บทที่ 7 การประนอมหนี้ -- บทที่ 8 การประชุมเจ้าหนี้ -- บทที่ 9 การพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย -- บทที่ 10 ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับการที่ได้กระทำไปแล้ว -- บทที่ 11 การแบ่งทรัพย์สิน -- บทที่ 12 การเปิดคดี -- บทที่ 13 การสิ้นสุดการล้มละลาย -- ภาคที่ 2 การฟื้นฟูกิจการ -- บทที่ 1 กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน -- บทที่ 2 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012345410
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342128
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013957593
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013957601
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013957619
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013981163
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 16/07/2021 31379013957585
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013957551
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013957577
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013957544
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013957569
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013957494
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013957502
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013957528
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2021 31379013957510
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1942 .ส726 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379013957536
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1942 .ส726 2552 หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 / KPT1942 .ส726 2552 หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 / KPT1942 .ส726 2552 หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 / KPT1942 .ส726 2556 หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 / KPT1942 .ส726 2556 หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 / KPT1942 .ส726 2556 หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 / KPT1942 .ส726 2556 หลักกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 /

ภาคที่ 1 กฎหมายล้มละลาย -- บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 การฟ้องคดีล้มละลาย -- บทที่ 3 การพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลาย -- บทที่ 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -- บทที่ 5 กระบวนการพิจารณาชั้นลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ -- บทที่ 6 การขอรับชำระหนี้ -- บทที่ 7 การประนอมหนี้ -- บทที่ 8 การประชุมเจ้าหนี้ -- บทที่ 9 การพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย -- บทที่ 10 ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับการที่ได้กระทำไปแล้ว -- บทที่ 11 การแบ่งทรัพย์สิน -- บทที่ 12 การเปิดคดี -- บทที่ 13 การสิ้นสุดการล้มละลาย -- ภาคที่ 2 การฟื้นฟูกิจการ -- บทที่ 1 กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน -- บทที่ 2 กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ -- ภาคผนวก พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544