หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / ณรงค์ ใจหาญ.  (Text) (Text)

ณรงค์ ใจหาญ, 2500-
Call no.: K5401 .ณ45 2556 ล. 2Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 340 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786162691393Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญาLOC classification: K5401 | .ณ45 2556 ล. 2
Contents:ภาค 3 กระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ความทั่วไป -- บทที่ 1 การยื่นคำฟ้อง -- บทที่ 2 การตรวจคำฟ้อง -- บทที่ 3 การไต่สวนมูลฟ้อง -- บทที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ -- บทที่ 5 การพิจารณากรณีโจทก์ขาดนัด -- บทที่ 6 การพิจารณาคดี -- บทที่ 7 การพิพากษา -- ภาค 4 อุทธรณ์ ฎีกา -- ความทั่วไป -- บทที่ 1 หลักทั่วไปในการอุทธรณ์และฎีกา -- บทที่ 2 ปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย -- บทที่ 3 ข้อจำกัดในการอุทธรณ์ -- บทที่ 4 การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 5 การพิพากษาและมีคำสั่งในชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 6 ข้อจำกัดในการฎีกา -- บทที่ 7 การพิจารณา พิพากษา และมีคำสั่งในชั้นฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ความทั่วไป -- บทที่ 1 ความหมายและประเภทของพยานหลักฐาน -- บทที่ 2 ข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน -- บทที่ 3 การนำสืบพยานหลักฐาน -- บทที่ 4 พยานบุคคล -- บทที่ 5 พยานเอกสาร -- บทที่ 6 พยานวัตถุ -- บทที่ 7 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- บทที่ 1 การบังคับตามคำพิพากษา -- บทที่ 2 ค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- บทที่ 1 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013957064
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013957056
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013957072
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013957031
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379013956900
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013981130
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013956959
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013956983
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013956975
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013957023
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013957007
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013956991
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013956926
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379013956892
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956876
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2022 31379013956884
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956934
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956942
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956918
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2556 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956967
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 3 กระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ความทั่วไป -- บทที่ 1 การยื่นคำฟ้อง -- บทที่ 2 การตรวจคำฟ้อง -- บทที่ 3 การไต่สวนมูลฟ้อง -- บทที่ 4 การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การ -- บทที่ 5 การพิจารณากรณีโจทก์ขาดนัด -- บทที่ 6 การพิจารณาคดี -- บทที่ 7 การพิพากษา -- ภาค 4 อุทธรณ์ ฎีกา -- ความทั่วไป -- บทที่ 1 หลักทั่วไปในการอุทธรณ์และฎีกา -- บทที่ 2 ปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย -- บทที่ 3 ข้อจำกัดในการอุทธรณ์ -- บทที่ 4 การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 5 การพิพากษาและมีคำสั่งในชั้นอุทธรณ์ -- บทที่ 6 ข้อจำกัดในการฎีกา -- บทที่ 7 การพิจารณา พิพากษา และมีคำสั่งในชั้นฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ความทั่วไป -- บทที่ 1 ความหมายและประเภทของพยานหลักฐาน -- บทที่ 2 ข้อห้ามมิให้รับฟังพยานหลักฐาน -- บทที่ 3 การนำสืบพยานหลักฐาน -- บทที่ 4 พยานบุคคล -- บทที่ 5 พยานเอกสาร -- บทที่ 6 พยานวัตถุ -- บทที่ 7 การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- บทที่ 1 การบังคับตามคำพิพากษา -- บทที่ 2 ค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ -- บทที่ 1 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544