กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.  (Text) (Text)

ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
Call no.: KPT900 .ป63 2555Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 260 หน้าISBN: 9786162691317Subject(s): ค้ำประกัน -- ไทยจำนอง -- ไทยจำนำ (กฎหมาย) -- ไทยLOC classification: KPT900 | .ป63 2555
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 วิวัฒนาการของการหลักการประกันหนี้ -- บทที่ 3 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการประกันหนี้ -- บทที่ 4 ค้ำประกัน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้ -- หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้ -- หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน -- บทที่ 5 จำนอง -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 อำนาจสิทธิจำนอง -- หมวด 3 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง -- หมวด 4 การบังคับจำนอง -- หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- หมวด 6 ความระงับสิ้นแห่งสัญญาจำนอง -- บทที่ 6 จำนำ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ -- หมวด 3 การบังคับจำนำ -- หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ -- บทที่ 7 การจำนำเงินฝากหรือสิทธิที่จะได้รับเงินฝากคืน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342235
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956561
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956553
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956546
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013956520
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013956538
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013956504
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956470
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956447
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956454
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT900 .ป63 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013956462
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 วิวัฒนาการของการหลักการประกันหนี้ -- บทที่ 3 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการประกันหนี้ -- บทที่ 4 ค้ำประกัน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้ -- หมวด 3 ผลภายหลังชำระหนี้ -- หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค้ำประกัน -- บทที่ 5 จำนอง -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 อำนาจสิทธิจำนอง -- หมวด 3 สิทธิหน้าที่ของผู้รับจำนองและผู้จำนอง -- หมวด 4 การบังคับจำนอง -- หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง -- หมวด 6 ความระงับสิ้นแห่งสัญญาจำนอง -- บทที่ 6 จำนำ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้จำนำและผู้รับจำนำ -- หมวด 3 การบังคับจำนำ -- หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการจำนำ -- บทที่ 7 การจำนำเงินฝากหรือสิทธิที่จะได้รับเงินฝากคืน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544