กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ภาวะวิกฤต / วีระศักดิ์ เครือเทพ.  (Text) (Text)

วีระศักดิ์ เครือเทพ
สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
Call no.: HJ9574.55 .ว635 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 146 หน้าISBN: 9789744496836Subject(s): การคลังท้องถิ่น -- ไทยLOC classification: HJ9574.55 | .ว635 2555
Contents:บทที่ 1 ภาวะวิกฤตและการปรับตัวทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 2 หลักการพื้นฐานและกลยุทธ์ในการปรับตัวทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ภาวะวิกฤต -- บทที่ 3 ภาพรวมการปรับตัวทางการเงินการคลังของเทศบาลไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552-2553 -- บทที่ 4 กรณีศึกษาการใช้กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลังของเทศบาล -- บทที่ 5 บทวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลัง -- บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HJ9574.55 .ว635 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013959664
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HJ9574.55 .ว635 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014118062
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HJ9574.55 .ท65 2556 ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทยในมิติด้านการคลัง / HJ9574.55 .ท65 2556 ทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทยในมิติด้านการคลัง / HJ9574.55 .ว64 คู่มือการเสริมสร้างสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / HJ9574.55 .ว635 2555 กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ภาวะวิกฤต / HJ9574.55 .ส232 2550 การกระจายอำนาจทางการคลังเพื่อขับเคลื่อนบริการทางสังคมไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บทสรุปผู้บริหาร / HJ9574.55 .อ73 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น : กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล / HJ9578.7 .จ6 ความสามารถในด้านการเงินของเทศบาล : กรณีของเทศบาลนครกรุงเทพ ก่อนเปลี่ยนแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร.

บทที่ 1 ภาวะวิกฤตและการปรับตัวทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 2 หลักการพื้นฐานและกลยุทธ์ในการปรับตัวทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ภาวะวิกฤต -- บทที่ 3 ภาพรวมการปรับตัวทางการเงินการคลังของเทศบาลไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552-2553 -- บทที่ 4 กรณีศึกษาการใช้กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลังของเทศบาล -- บทที่ 5 บทวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้กลยุทธ์การปรับตัวทางการเงินการคลัง -- บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544