ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ระเบียบกระทรวงยุติธรรม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
ธีระพล อรุณะกสิกร
Call no.: KPT4604.7 2555Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555 [2012]Description: 288 หน้าISBN: 9786162691102Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทยLOC classification: KPT4604.7 | 2555
Contents:พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล -- 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 4 หมายเรียกและหมายอาญา -- 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว -- ภาค 2 สอบสวน -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- 2 การสอบสวน -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- 2 การพิจารณา -- 3 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- 2 ฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- กฎกระทรวง -- ข้อบังคับ -- ระเบียบ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT4604.7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013959482
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4604.7 2554 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : KPT4604.7 2554 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : KPT4604.7 2554 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : KPT4604.7 2555 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 พร้อมกฎกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ระเบียบกระทรวงยุติธรรม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา / KPT4604.7 2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 พร้อมกฎกระทรวง ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ระเบียบกระทรวงยุติธรรม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา / KPT4604.7 2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 พร้อมกฎกระทรวง ข้อบังคับประธานศาลฎีกา ระเบียบกระทรวงยุติธรรม และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา / KPT4606.5.จ74 2544 วิ. อาญาพิสดาร /

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 -- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2548 -- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- 2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล -- 3 การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา -- 4 หมายเรียกและหมายอาญา -- 5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว -- ภาค 2 สอบสวน -- ลักษณะ 1 หลักทั่วไป -- 2 การสอบสวน -- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น -- ลักษณะ 1 ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง -- 2 การพิจารณา -- 3 คำพิพากษาและคำสั่ง -- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา -- ลักษณะ 1 อุทธรณ์ -- 2 ฎีกา -- ภาค 5 พยานหลักฐาน -- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม -- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ -- กฎกระทรวง -- ข้อบังคับ -- ระเบียบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544