วิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย : บทสำรวจวรรณกรรมรัฐประศาสนศาสตร์ไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / นิศาชล พรหมรินทร์.  (Text) (Text)

นิศาชล พรหมรินทร์
Call no.: JF1358 .น656 2555Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 395 หน้าISBN: 9786165513968Subject(s): การบริหารรัฐกิจการบริหารรัฐกิจ -- ไทยLOC classification: JF1358 | .น656 2555
Contents:บทนำ -- บทที่ 1 สถานภาพองค์ความรู้รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- 1.1 พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ก่อน พ.ศ. 2498 -- 1.2 พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ก่อน พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- สรุป -- ความส่งท้ายบทที่ 1 -- บทที่ 2 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- 2.1 แนวคิดว่าด้วยกระบวนทัศน์และการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ -- 2.2 องค์รวมและความเป็นไปได้ในการศึกษาวิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ -- 2.3 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- 2.4 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย -- 2.5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนทัศน์ -- 2.6 แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในอนาคต -- ดรรชนีศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013963716
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013963732
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013963724
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013963740
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .น656 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013963690
รายการจองทั้งหมด: 0

บทนำ -- บทที่ 1 สถานภาพองค์ความรู้รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- 1.1 พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ก่อน พ.ศ. 2498 -- 1.2 พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ก่อน พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- สรุป -- ความส่งท้ายบทที่ 1 -- บทที่ 2 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- 2.1 แนวคิดว่าด้วยกระบวนทัศน์และการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ -- 2.2 องค์รวมและความเป็นไปได้ในการศึกษาวิวัฒนาการกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ -- 2.3 กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย พ.ศ. 2498 - ปัจจุบัน -- 2.4 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทย -- 2.5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนทัศน์ -- 2.6 แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ไทยในอนาคต -- ดรรชนีศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544