มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการ / บรรณาธิการ ทนงศักดิ์ ม่วงมณี.  (Text) (Text)

ทนงศักดิ์ ม่วงมณี, 2502- | สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ม634 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2556 [2013]Description: 328 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)ISBN: 9789747644760Subject(s): การทุจริตทางการเมือง -- ไทยการฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกันLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ม634 2556
Contents:1. การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย -- 2. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี -- 3. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อรัฐสภา -- 4. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง -- 5. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน -- 6. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- 7. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อสภาพัฒนาการเมือง -- 8. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-05 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ม634 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342896
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ม634 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015423495
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ม634 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 25/10/2021 31379013294369
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ม634 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015004428
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ม634 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014284674
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55ฉ5 ม73 2557 เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ / JQ1745.ก55ฉ5 ม73 2557 เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ / JQ1745.ก55ฉ5 ม73 2557 เมนูคอร์รัปชันและการแสวงหาผลประโยชน์ / JQ1745.ก55ฉ5 ม634 2556 มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการ / JQ1745.ก55ฉ5 ย735 2552 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 2552-2555 / JQ1745.ก55ฉ5 ย7341 2557 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) / JQ1745.ก55ฉ5 ย7341 2557 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) /

1. การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย -- 2. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี -- 3. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อรัฐสภา -- 4. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง -- 5. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน -- 6. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- 7. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อสภาพัฒนาการเมือง -- 8. มาตรการ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544