หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น / ณัฐกร วิทิตานนท์.  (Text) (Text)

ณัฐกร วิทิตานนท์, 2520-
Call no.: KPT2070 .ณ623 2554Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 304 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553.ISBN: 9789740326175Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2070 | .ณ623 2554
Contents:ภาคแนวคิดทฤษฎีในทางรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 1 รัฐ -- บทที่ 2 อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 3 สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค -- ภาคหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 4 ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 5 ที่มาของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 จากการแก้ไขเพิ่มเติมถึงการยกเลิกรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 7 ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับการควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ -- ภาครัฐธรรมนูญต่างประเทศ -- บทที่ 8 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ -- บทที่ 9 รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 10 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส -- ภาครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- บทที่ 11 วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2070 .ณ623 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013964615
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553.

ภาคแนวคิดทฤษฎีในทางรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 1 รัฐ -- บทที่ 2 อำนาจอธิปไตย -- บทที่ 3 สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค -- ภาคหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 4 ความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 5 ที่มาของรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 6 จากการแก้ไขเพิ่มเติมถึงการยกเลิกรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 7 ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับการควบคุมมิให้กฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญ -- ภาครัฐธรรมนูญต่างประเทศ -- บทที่ 8 กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ -- บทที่ 9 รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา -- บทที่ 10 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส -- ภาครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- บทที่ 11 วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544