ประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทางสังคม / คณิต ณ นคร.  (Text) (Text)

คณิต ณ นคร, 2480-
Call no.: KPT4829 .ค363 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Description: 418 หน้าISBN: 9786162691560Subject(s): การบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทยคณะกรรมการแสวงหาความจริงเพื่อความสมานฉันท์ -- ไทยประชาธิปไตย -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2553-2555LOC classification: KPT4829 | .ค363 2556
Contents:ข่าวสารนิเทศ คอป. -- คำสั่งแต่งตั้ง คอป. -- คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คอป. -- การเปิดตัว คอป. ต่อสื่อมวลชน -- ประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทางสังคม -- ที่ใดไม่มีผู้ฟ้อง ที่นั่นไม่มีผู้พิพากษา -- การหักดิบกฎหมายเป็นรากเหง้าของปัญหาความไม่สงบ -- ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม -- หนังสือ คอป. ที่ ยธ 0910/1 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 -- หนังสือ คอป. ที่ 1/2553 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 -- หนังสือ คอป. ด่วนที่สุดที่ คอป. 651/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2554 -- หนังสือ คอป. ด่วนที่สุดที่ คอป. 751/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 -- หนังสือ คอป. ด่วนที่สุดที่ คอป. 254/2555 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 -- นหังสือ คอป. ด่วนที่สุดที่ คอป. 306/2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 -- จดหมายชี้แจงความจริงต่อรองนายกรัฐมนตรี -- "บุญเก่ากำลังจะหมด" ผ่านเลนส์ คณิต ณ นคร -- Exclusive talk "คณิต ณ นคร" Nation -- คำให้สัมภาษณ์ของประธาน คอป. ในรายการ"ตอบโจทย์" ของไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 -- คำให้สัมภาษณ์ของประธาน คอป. ในรายการ"ตอบโจทย์" ของไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 -- บันทึกประธาน คอป. -- ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของ คอป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012345287
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012342169
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014002456
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014002449
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014226873
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014226881
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014002431
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013287504
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014002415
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014002399
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4829 .ค363 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014002407
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2013 611528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014760038
รายการจองทั้งหมด: 0

ข่าวสารนิเทศ คอป. -- คำสั่งแต่งตั้ง คอป. -- คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คอป. -- การเปิดตัว คอป. ต่อสื่อมวลชน -- ประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทางสังคม -- ที่ใดไม่มีผู้ฟ้อง ที่นั่นไม่มีผู้พิพากษา -- การหักดิบกฎหมายเป็นรากเหง้าของปัญหาความไม่สงบ -- ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม -- หนังสือ คอป. ที่ ยธ 0910/1 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 -- หนังสือ คอป. ที่ 1/2553 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 -- หนังสือ คอป. ด่วนที่สุดที่ คอป. 651/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2554 -- หนังสือ คอป. ด่วนที่สุดที่ คอป. 751/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 -- หนังสือ คอป. ด่วนที่สุดที่ คอป. 254/2555 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 -- นหังสือ คอป. ด่วนที่สุดที่ คอป. 306/2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 -- จดหมายชี้แจงความจริงต่อรองนายกรัฐมนตรี -- "บุญเก่ากำลังจะหมด" ผ่านเลนส์ คณิต ณ นคร -- Exclusive talk "คณิต ณ นคร" Nation -- คำให้สัมภาษณ์ของประธาน คอป. ในรายการ"ตอบโจทย์" ของไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 -- คำให้สัมภาษณ์ของประธาน คอป. ในรายการ"ตอบโจทย์" ของไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 -- บันทึกประธาน คอป. -- ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของ คอป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544