กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง / ชุมพล ต่อบุญ.  (Text) (Text)

ชุมพล ต่อบุญ
Call no.: KPT3122 .ช743 2555Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 237 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740329954Subject(s): สัตว์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยโรคระบาดในสัตว์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3122 | .ช743 2555
Contents:1 กฎหมายเบื้องต้น -- 2 กรมปศุสัตว์ -- 3 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ -- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) -- 4 เครื่องหมายบนตัวสัตว์ -- 5 การค้าสัตว์หรือซากสัตว์ -- 6 การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร -- 7 การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศ -- 8 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์ -- กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมช้างเร่ร่อน -- กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ -- 9 ด่านกักกันสัตว์ -- 10 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนกและวิธีปฏิบัติ -- กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดนก -- 11 กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 -- ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า -- กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า -- กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัข.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3122 .ช743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013965513
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3122 .ช743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013980827
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3122 .ช743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013980819
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3122 .ช743 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014707781
รายการจองทั้งหมด: 0

1 กฎหมายเบื้องต้น -- 2 กรมปศุสัตว์ -- 3 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ -- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) -- 4 เครื่องหมายบนตัวสัตว์ -- 5 การค้าสัตว์หรือซากสัตว์ -- 6 การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร -- 7 การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศ -- 8 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์ -- กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมช้างเร่ร่อน -- กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ -- 9 ด่านกักกันสัตว์ -- 10 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนกและวิธีปฏิบัติ -- กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดนก -- 11 กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 -- ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า -- กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า -- กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัข.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544