คู่มือเตรียมสอบกฎหมายล้มละลาย / โดย ทีมงานพรายกระซิบ.  (Text) (Text)

ทีมงานพรายกระซิบ
Call no.: KPT1942 .ค747 2556Publication: กรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2556 [2013]Description: 205 หน้าISBN: 9786167541280Other title: กฎหมายล้มละลาย [Portion of title]Subject(s): ล้มละลาย -- ไทยLOC classification: KPT1942 | .ค747 2556
Contents:บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นและภาพรวม -- บทที่ 2 การฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย -- บทที่ 3 กระบวนพิจารณาในชั้นศาลและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ -- บทที่ 4 ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -- บทที่ 5 ภาพรวมกระบวนการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายจนถึงศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย -- บทที่ 6 การประชุมเจ้าหนี้ -- บทที่ 7 กรรมการเจ้าหนี้ -- บทที่ 8 การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย -- บทที่ 9 คำพิพากษาให้ล้มละลาย -- บทที่ 10 การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย -- บทที่ 11 การปลดจากล้มละลาย -- บทที่ 12 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย -- บทที่ 13 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลอื่น -- บทที่ 14 การขอรับชำระหนี้ -- บทที่ 15 สิทธิของเจ้าหนี้ในมูลหนี้ซึ่งไม่อาจขอรับชำระได้ -- บทที่ 16 ทรัพย์สินซึ่งอาจเอามาชำระหนี้ -- บทที่ 17 ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว -- บทที่ 18 การรวบรวมและจำหน่ายทรัยพ์สิน -- บทที่ 19 การแบ่งทรัพย์สิน -- บทที่ 20 การปิดคดี -- บทที่ 21 การยกเลิกการล้มละลาย -- บทที่ 22 การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ -- บทที่ 23 การร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ค747 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012345303
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ค747 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012345295
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ค747 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013288908
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1942 .ค747 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013288916
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1942.ก32483ก4 2561 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ; ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 / KPT1942.ก32483ก4 2561 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ; ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. 2549 / KPT1942 .ค747 2556 คู่มือเตรียมสอบกฎหมายล้มละลาย / KPT1942 .ค747 2556 คู่มือเตรียมสอบกฎหมายล้มละลาย / KPT1942 .ค747 2557 คู่มือเตรียมสอบกฎหมายล้มละลาย / KPT1942 .ค747 2557 คู่มือเตรียมสอบกฎหมายล้มละลาย / KPT1942 .จ63 สรุปย่อหลักกฎหมายล้มละลายและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม /

บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นและภาพรวม -- บทที่ 2 การฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย -- บทที่ 3 กระบวนพิจารณาในชั้นศาลและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ -- บทที่ 4 ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -- บทที่ 5 ภาพรวมกระบวนการขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลายจนถึงศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย -- บทที่ 6 การประชุมเจ้าหนี้ -- บทที่ 7 กรรมการเจ้าหนี้ -- บทที่ 8 การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย -- บทที่ 9 คำพิพากษาให้ล้มละลาย -- บทที่ 10 การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย -- บทที่ 11 การปลดจากล้มละลาย -- บทที่ 12 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย -- บทที่ 13 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลอื่น -- บทที่ 14 การขอรับชำระหนี้ -- บทที่ 15 สิทธิของเจ้าหนี้ในมูลหนี้ซึ่งไม่อาจขอรับชำระได้ -- บทที่ 16 ทรัพย์สินซึ่งอาจเอามาชำระหนี้ -- บทที่ 17 ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว -- บทที่ 18 การรวบรวมและจำหน่ายทรัยพ์สิน -- บทที่ 19 การแบ่งทรัพย์สิน -- บทที่ 20 การปิดคดี -- บทที่ 21 การยกเลิกการล้มละลาย -- บทที่ 22 การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ -- บทที่ 23 การร้องขัดทรัพย์ในคดีล้มละลาย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544