ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2556 / คณะผู้จัดทำ กองบรรณาธิการ วารสาร "เอกสารภาษีอากร".  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
กองบรรณาธิการเอกสารภาษีอากร
Call no.: KPT3544 2556Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2556 [2013]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)ISBN: 9786163020031Subject(s): รัษฎากร -- ไทยภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3544 | 2556
Contents:พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร -- ประมวลรัษฎากร -- ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร -- หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน -- หมวด 3 ภาษีเงินได้ -- หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ -- หมวด 6 อากรแสตมป์ -- หมวด 7 อากรมหรสพ -- ประกาศและคำสั่งคณะปฏิวัติ -- พระราชกฤษฎีกา -- กฎกระทรวง -- ประกาศกระทรวงการคลัง -- ระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกรมสรรพากร -- ประกาศกรมสรรพากรและคำชี้แจงกรมสรรพากร -- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร -- คำสั่งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. .../25... -- คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. .../25...
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3544 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014516364
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3544 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014008362
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks KPT3544 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014000633
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT3544 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013986139
รายการจองทั้งหมด: 0

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร -- ประมวลรัษฎากร -- ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร -- หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน -- หมวด 3 ภาษีเงินได้ -- หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ -- หมวด 6 อากรแสตมป์ -- หมวด 7 อากรมหรสพ -- ประกาศและคำสั่งคณะปฏิวัติ -- พระราชกฤษฎีกา -- กฎกระทรวง -- ประกาศกระทรวงการคลัง -- ระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกรมสรรพากร -- ประกาศกรมสรรพากรและคำชี้แจงกรมสรรพากร -- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร -- คำสั่งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. .../25... -- คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. .../25...

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544