คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ; คณะผู้จัดทำ พัชราภรณ์ ทวีกสิกรรม ... [และคนอื่น ๆ] คณะทำงาน.  (Text) (Text)

พัชราภรณ์ ทวีกสิกรรม | กรมการท่องเที่ยว. สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
Call no.: DOC 2010 612473Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2553?] [2010?]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 54 หน้า : ภาพประกอบNotes: ฉบับพิมพ์ซ้ำ.Subject(s): อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย -- การประเมินผลการท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- ไทย
Contents:ความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- นิยามของคำสำคัญ -- ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- กรอบแนวคิดและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- ตัวอย่างการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- ตัวอย่างที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา -- ตัวอย่างที่ 2 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทเอกชน ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา -- ตัวอย่างที่ 3 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการวิสาหกิจชุมชน ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากลม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter DOC 2010 612473 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 04/01/2022 31379014005830
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DOC 2010 612469 คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ / DOC 2010 612471 คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก / DOC 2010 612472 คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด / DOC 2010 612473 คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร / DOC 2010 612474 คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / DOC 2010 612476 คู่มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ / DOC 2010 624130 Monetary policy discipline and macroeconomic performance :

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

ความสำคัญของมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- นิยามของคำสำคัญ -- ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- กรอบแนวคิดและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- ตัวอย่างการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร -- ตัวอย่างที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา -- ตัวอย่างที่ 2 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทเอกชน ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา -- ตัวอย่างที่ 3 ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการวิสาหกิจชุมชน ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขากลม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544