บทนาฏศิลปไทย : แสดงเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงละคอนแห่งชาติ / กรมศิลปากร ปรับปรุงใหม่ ; ผู้บรรจุเพลง มนตรี ตราโมท ; ผู้แสดง ครู-นักเรียนโรงเรียนนาฏศิลปและข้าราชการศิลปินในกรมศิลปากร.  (Text) (Text)

มนตรี ตราโมท, 2443-2538 | กรมศิลปากร
Call no.: 370/2556Publication: พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2508 [1965]Description: 29 หน้า : ภาพประกอบNotes: ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร โปรดให้พิมพ์และจัดแสดงเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงละคอนแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2508.Subject(s): ศิลปะการแสดง -- ไทย
Contents:ชุดที่ 1 รำดอกไม้เงินทอง ถวายพระพร -- ชุดที่ 2 ละคอน เรื่องสังข์ศิลปชัย ตอนชุบสังข์ศิลปชัย -- ชุดที่ 3 โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดรามาวตาร.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 370/2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014083225
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
นว .น465ท65 2553 ทาสรัก / นว .ภ6344ต63 2554 ตำนานสร้อยพระศอแห่งมนตรา. นว .ฮ8ค56ข73 2556 แหวนพระราชินีชิบา / 370/2556 บทนาฏศิลปไทย : 247/2556 ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ) = ASEAN connectivity / 247/2556 ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ) = ASEAN connectivity / 136/2556 สนธิสัญญาของพระพุทธเจ้าหลวงกับฝรั่งเศสและปราสาทเขาพระวิหารของกัมพูชา ; ว่าด้วยสนธิสัญญาและแผนที่ไทย (สยาม)-กัมพูชา : พรมแดนความไม่รับรู้ของสื่อสาธารณะ ; เขาพระวิหารกับนักวิชาการขายชาติ และอาณาจักรแห่งความมืดบอดระหว่างมนุษยชาติ :

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร โปรดให้พิมพ์และจัดแสดงเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงละคอนแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2508.

ชุดที่ 1 รำดอกไม้เงินทอง ถวายพระพร -- ชุดที่ 2 ละคอน เรื่องสังข์ศิลปชัย ตอนชุบสังข์ศิลปชัย -- ชุดที่ 3 โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดรามาวตาร.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544