ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์ / ชุมพร สังขปรีชา.  (Text) (Text)

ชุมพร สังขปรีชา
Call no.: JA71 .ช7 2555Publication: กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ์, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 152 หน้า : ภาพประกอบNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2531 ของ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.ISBN: 9789744666079Subject(s): รัฐศาสตร์ -- ปรัชญาLOC classification: JA71 | .ช7 2555
Contents:1 ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาปรัชญาและทฤษฎีการเมือง -- 2 ว่าด้วยความยุติธรรมในทัศนะของเปลโต : บทสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ -- 3 ว่าด้วยมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองในทัศนะของอริสโตเติล -- 4 ว่าด้วยสันติภาพและความเป็นระเบียบ : บทสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม -- 5 ว่าด้วยสิทธิธรรมชาติและความผาสุก : บทสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับรัฐ -- 6 ว่าด้วยความเจริญก้าวหน้า : บทสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงวิวัฒนาการ.
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-03-02 (Thai) | New-Arrivals-by-AAA (04-2020)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JA71 .ช7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016072093
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JA71 .ช7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014157797
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA71 .ช7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379016071921
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA71 .ช7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014157789
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JA71 .ช7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013982344
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA71 .ช7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015284491
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JA71 .ช7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014008487
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JA71 .ช7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015188114
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JA71 .ช7 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013982336
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2531 ของ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

1 ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาปรัชญาและทฤษฎีการเมือง -- 2 ว่าด้วยความยุติธรรมในทัศนะของเปลโต : บทสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ -- 3 ว่าด้วยมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองในทัศนะของอริสโตเติล -- 4 ว่าด้วยสันติภาพและความเป็นระเบียบ : บทสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม -- 5 ว่าด้วยสิทธิธรรมชาติและความผาสุก : บทสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับรัฐ -- 6 ว่าด้วยความเจริญก้าวหน้า : บทสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงวิวัฒนาการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544