ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ) = ASEAN connectivity / ผู้รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหา อรรถพล สืบพงศกร, เติมธรรม สิทธิเลิศ, ธ.ธง น้อยจินดา.  (Text) (Text)

อรรถพล สืบพงศกร
เติมธรรม สิทธิเลิศ | ธ.ธง น้อยจินดา | กรมอาเซียน. กองอาเซียน 3
Call no.: 247/2556Publication: กรุงเทพฯ : กองอาเซียน 3 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2554 [2011]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 48 หน้า : แผนที่สีOther title: ASEAN connectivity [Parallel title]Subject(s): อาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศกลุ่มประเทศอาเซียน -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ
Contents:1 บทสรุปผู้บริหาร -- 2 สาระสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน -- 2.1 การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Physical connectivity) -- 2.2 การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Institutional connectivity) -- 2.3 การเชื่อมโยงด้านประชากร (People - to - people connectivity) -- 3 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่สำคัญ -- 3.1 โครงข่ายทางหลวงอาเซียน -- 3.2 เส้นทางรถไฟระหว่างสิงคโปร์กับคุนหมิง -- 3.3 แนวเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก -- 3.4 แนวเส้นทางเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย -- 3.5 โครงการเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซอาเซียน -- 3.6 โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน -- 3.7 กรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทั้ง 3 กรอบ -- 3.8 ระบบอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน -- 3.9 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี -- 4 โอกาสและอุปสรรคของความเชื่อมโยงระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน -- 5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC 2011 612832 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014329859
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC 2011 612832 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014329867
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 247/2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 24/05/2019 31379014009667
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 247/2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/05/2021 31379014009659
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2011 612832 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014329834
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2011 612832 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014329842
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
นว .ภ6344ต63 2554 ตำนานสร้อยพระศอแห่งมนตรา. นว .ฮ8ค56ข73 2556 แหวนพระราชินีชิบา / 370/2556 บทนาฏศิลปไทย : 247/2556 ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ) = 247/2556 ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ฉบับย่อ) = 136/2556 สนธิสัญญาของพระพุทธเจ้าหลวงกับฝรั่งเศสและปราสาทเขาพระวิหารของกัมพูชา ; ว่าด้วยสนธิสัญญาและแผนที่ไทย (สยาม)-กัมพูชา : พรมแดนความไม่รับรู้ของสื่อสาธารณะ ; เขาพระวิหารกับนักวิชาการขายชาติ และอาณาจักรแห่งความมืดบอดระหว่างมนุษยชาติ : 137/2556 คำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร :

1 บทสรุปผู้บริหาร -- 2 สาระสำคัญของความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน -- 2.1 การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Physical connectivity) -- 2.2 การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Institutional connectivity) -- 2.3 การเชื่อมโยงด้านประชากร (People - to - people connectivity) -- 3 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่สำคัญ -- 3.1 โครงข่ายทางหลวงอาเซียน -- 3.2 เส้นทางรถไฟระหว่างสิงคโปร์กับคุนหมิง -- 3.3 แนวเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก -- 3.4 แนวเส้นทางเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย -- 3.5 โครงการเชื่อมโยงระบบท่อส่งก๊าซอาเซียน -- 3.6 โครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าอาเซียน -- 3.7 กรอบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทั้ง 3 กรอบ -- 3.8 ระบบอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน -- 3.9 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี -- 4 โอกาสและอุปสรรคของความเชื่อมโยงระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน -- 5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกันในกลุ่มประเทศอาเซียน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544