มุมมองปกติ MARC view มุมมอง ISBD

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

By: ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HF1382.6.ป4 ช9 2556Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่).Description: 431 หน้า.ISBN: 9789742035617.Subject(s): กฎหมายประกันภัย
Contents:
ข้อความเบื้องต้น -- 1 ความมุ่งหมายของการประกันภัย -- 2 ขอบเขตของการประกันภัย -- 3 ประโยชน์ของการประกันภัย -- 4 ประวัติของการประกันภัยในต่างประเทศ -- 5 ประวัติของการประกันภัยในประเทศไทย -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บทที่ 1 สัญญาประกันภัย -- บทที่ 2 ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประกันภัย -- บทที่ 4 เบี้ยประกันภัย -- บทที่ 5 ลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัย -- หมวดที่ 2 ประกันวินาศภัย -- ส่วนที่ 1 การประกันวินาศภัย -- บทที่ 6 สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย -- บทที่ 7 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับประกันวินาศภัย -- บทที่ 8 สิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย -- บทที่ 9 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เอาประกันวินาศภัย -- บทที่ 10 สิทธิและความรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและการโอนกรมธรรม์ประกันภัย -- บทที่ 11 สิทธิและความรับผิดของผู้รับประโยชน์ -- บทที่ 12 อายุความ -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติพิเศษเฉพาะกรณีประกันอัคคีภัย -- ส่วนที่ 3 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการับขน -- ส่วนที่ 4 ประกันภัยค้ำจุน -- ส่วนที่ 5 ประกันภัยทางทะเล -- ส่วนที่ 6 ประกันภัยต่อ -- หมวด 3 ประกันชีวิต -- บทที่ 13 ความเป็นมาของการประกันชีวิต -- บทที่ 14 ความหมายของการประกันชีวิต -- บทที่ 15 ลักษณะของการประกันชีวิต -- บทที่ 16 ประเภทของการประกันชีวิต -- บทที่ 17 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต -- บทที่ 18 หน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต -- บทที่ 19 หน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 20 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต -- บทที่ 21 สิทธิของทายาทผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 22 สิทธิของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 23 อายุความ.
แท็กจากห้องสมุดนี้: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    การให้คะแนนโดยเฉลี่ย: 0.0 (0 คะแนนเสียง)
ชนิดของทรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012596
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012570
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012588
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012562

ST 246

ST246 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012547
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012489
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012554
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012521
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012505
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012539
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 29/01/2019 31379014012497
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ 31379014012513
Total holds: 0

ข้อความเบื้องต้น -- 1 ความมุ่งหมายของการประกันภัย -- 2 ขอบเขตของการประกันภัย -- 3 ประโยชน์ของการประกันภัย -- 4 ประวัติของการประกันภัยในต่างประเทศ -- 5 ประวัติของการประกันภัยในประเทศไทย -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บทที่ 1 สัญญาประกันภัย -- บทที่ 2 ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประกันภัย -- บทที่ 4 เบี้ยประกันภัย -- บทที่ 5 ลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัย -- หมวดที่ 2 ประกันวินาศภัย -- ส่วนที่ 1 การประกันวินาศภัย -- บทที่ 6 สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย -- บทที่ 7 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับประกันวินาศภัย -- บทที่ 8 สิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย -- บทที่ 9 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เอาประกันวินาศภัย -- บทที่ 10 สิทธิและความรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและการโอนกรมธรรม์ประกันภัย -- บทที่ 11 สิทธิและความรับผิดของผู้รับประโยชน์ -- บทที่ 12 อายุความ -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติพิเศษเฉพาะกรณีประกันอัคคีภัย -- ส่วนที่ 3 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการับขน -- ส่วนที่ 4 ประกันภัยค้ำจุน -- ส่วนที่ 5 ประกันภัยทางทะเล -- ส่วนที่ 6 ประกันภัยต่อ -- หมวด 3 ประกันชีวิต -- บทที่ 13 ความเป็นมาของการประกันชีวิต -- บทที่ 14 ความหมายของการประกันชีวิต -- บทที่ 15 ลักษณะของการประกันชีวิต -- บทที่ 16 ประเภทของการประกันชีวิต -- บทที่ 17 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต -- บทที่ 18 หน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต -- บทที่ 19 หน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 20 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต -- บทที่ 21 สิทธิของทายาทผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 22 สิทธิของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 23 อายุความ.

ไม่มีความคิดเห็นใดๆ สำหรับรายการนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

    Open Library:

    Thammasat University Library
    2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
    Tel. 0-2986-9612 ext. 1305