คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ.  (Text) (Text)

ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-
Call no.: HF1382.6.ป4 ช9 2556Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, (แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่)Description: 431 หน้าISBN: 9789742035617Subject(s): กฎหมายประกันภัยLOC classification: HF1382.6.ป4 | ช9 2556
Contents:ข้อความเบื้องต้น -- 1 ความมุ่งหมายของการประกันภัย -- 2 ขอบเขตของการประกันภัย -- 3 ประโยชน์ของการประกันภัย -- 4 ประวัติของการประกันภัยในต่างประเทศ -- 5 ประวัติของการประกันภัยในประเทศไทย -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บทที่ 1 สัญญาประกันภัย -- บทที่ 2 ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประกันภัย -- บทที่ 4 เบี้ยประกันภัย -- บทที่ 5 ลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัย -- หมวดที่ 2 ประกันวินาศภัย -- ส่วนที่ 1 การประกันวินาศภัย -- บทที่ 6 สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย -- บทที่ 7 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับประกันวินาศภัย -- บทที่ 8 สิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย -- บทที่ 9 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เอาประกันวินาศภัย -- บทที่ 10 สิทธิและความรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและการโอนกรมธรรม์ประกันภัย -- บทที่ 11 สิทธิและความรับผิดของผู้รับประโยชน์ -- บทที่ 12 อายุความ -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติพิเศษเฉพาะกรณีประกันอัคคีภัย -- ส่วนที่ 3 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการับขน -- ส่วนที่ 4 ประกันภัยค้ำจุน -- ส่วนที่ 5 ประกันภัยทางทะเล -- ส่วนที่ 6 ประกันภัยต่อ -- หมวด 3 ประกันชีวิต -- บทที่ 13 ความเป็นมาของการประกันชีวิต -- บทที่ 14 ความหมายของการประกันชีวิต -- บทที่ 15 ลักษณะของการประกันชีวิต -- บทที่ 16 ประเภทของการประกันชีวิต -- บทที่ 17 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต -- บทที่ 18 หน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต -- บทที่ 19 หน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 20 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต -- บทที่ 21 สิทธิของทายาทผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 22 สิทธิของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 23 อายุความ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014012596
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014012570
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014012588
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014012562

ST 246

ST246 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014012547
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014012489
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014012554
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014012521
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014012505
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014012539
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/07/2021 31379014012497
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks HF1382.6.ป4 ช9 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014012513
รายการจองทั้งหมด: 0

ข้อความเบื้องต้น -- 1 ความมุ่งหมายของการประกันภัย -- 2 ขอบเขตของการประกันภัย -- 3 ประโยชน์ของการประกันภัย -- 4 ประวัติของการประกันภัยในต่างประเทศ -- 5 ประวัติของการประกันภัยในประเทศไทย -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บทที่ 1 สัญญาประกันภัย -- บทที่ 2 ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาประกันภัย -- บทที่ 3 หลักเกณฑ์ในการทำสัญญาประกันภัย -- บทที่ 4 เบี้ยประกันภัย -- บทที่ 5 ลักษณะพิเศษของสัญญาประกันภัย -- หมวดที่ 2 ประกันวินาศภัย -- ส่วนที่ 1 การประกันวินาศภัย -- บทที่ 6 สิทธิของผู้รับประกันวินาศภัย -- บทที่ 7 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับประกันวินาศภัย -- บทที่ 8 สิทธิของผู้เอาประกันวินาศภัย -- บทที่ 9 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เอาประกันวินาศภัย -- บทที่ 10 สิทธิและความรับผิดในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและการโอนกรมธรรม์ประกันภัย -- บทที่ 11 สิทธิและความรับผิดของผู้รับประโยชน์ -- บทที่ 12 อายุความ -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติพิเศษเฉพาะกรณีประกันอัคคีภัย -- ส่วนที่ 3 วิธีเฉพาะการประกันภัยในการับขน -- ส่วนที่ 4 ประกันภัยค้ำจุน -- ส่วนที่ 5 ประกันภัยทางทะเล -- ส่วนที่ 6 ประกันภัยต่อ -- หมวด 3 ประกันชีวิต -- บทที่ 13 ความเป็นมาของการประกันชีวิต -- บทที่ 14 ความหมายของการประกันชีวิต -- บทที่ 15 ลักษณะของการประกันชีวิต -- บทที่ 16 ประเภทของการประกันชีวิต -- บทที่ 17 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต -- บทที่ 18 หน้าที่ของผู้รับประกันชีวิต -- บทที่ 19 หน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 20 การบอกเลิกสัญญาประกันชีวิต -- บทที่ 21 สิทธิของทายาทผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 22 สิทธิของเจ้าหนี้ผู้เอาประกันชีวิต -- บทที่ 23 อายุความ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544