คำอธิบายเรียงมาตราพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี พ.ศ. 2554) / เผด็จ โชคเรืองสกุล.  (Text) (Text)

เผด็จ โชคเรืองสกุล
Call no.: KPT3001 .ผ733 2555Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555 [2012]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 504 หน้าNotes: แก้ไขเพิ่มเติมจาก: คำอธิบายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี พ.ศ. 2549)ISBN: 9789742035549Subject(s): ตำรวจ -- ไทยการบริหารงานตำรวจ -- ไทยLOC classification: KPT3001 | .ผ733 2555
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 บททั่วไปและการจัดระเบียบราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ -- บทที่ 3 คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ -- บทที่ 4 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ -- บทที่ 5 ยศตำรวจและชั้นข้าราชการตำรวจ กับระเบียบข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่ง -- บทที่ 6 การบรรจุ การแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน -- บทที่ 7 วินัยและการรักษาวินัย -- บทที่ 8 การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และเครื่องแบบตำรวจ -- บทที่ 9 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา -- บทที่ 10 บทเฉพาะกาลและบันทึกท้ายเล่ม -- พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3001 .ผ733 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014011960
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3001 .ผ733 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014011978
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3001 .ผ733 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014011952
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3001 .ผ733 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014011945
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3001 .ผ733 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014011929
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3001 .ผ733 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014011937
รายการจองทั้งหมด: 0

แก้ไขเพิ่มเติมจาก: คำอธิบายพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปี พ.ศ. 2549)

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 บททั่วไปและการจัดระเบียบราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ -- บทที่ 3 คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ -- บทที่ 4 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ -- บทที่ 5 ยศตำรวจและชั้นข้าราชการตำรวจ กับระเบียบข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่ง -- บทที่ 6 การบรรจุ การแต่งตั้ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน -- บทที่ 7 วินัยและการรักษาวินัย -- บทที่ 8 การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และเครื่องแบบตำรวจ -- บทที่ 9 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา -- บทที่ 10 บทเฉพาะกาลและบันทึกท้ายเล่ม -- พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544