สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416 / ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ผู้แต่ง ; ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข, พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล.  (Text) (Text)

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-
ประกายทอง สิริสุข, ม.ร.ว | พรรณี ฉัตรพลรักษ์
Call no.: HN750.6 .อ2 2527Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527 [1984]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2Description: 359 หน้า : ภาพประกอบNotes: ต้นฉบับเดิมเป็นวิทยานิพนธ์ชื่อ: The organization of Thai society in the early Bangkok period 1782-1873 / Akin Rabibhadana. Cornell University, 1969.; พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2521 ของ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.ISBN: 9745711578Subject(s): นักการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติไทย -- ภาวะสังคมไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2325-2416LOC classification: HN750.6 | .อ2 2527
Contents:บทที่ 1 ขอบเขต วิธี และที่มา -- บทที่ 2 ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ -- บทที่ 3 สถาบันกษัตริย์ -- บทที่ 4 การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น -- บทที่ 5 การจัดระเบียบสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2416) -- บทที่ 6 การจัดระเบียบชนชั้นทางสังคม -- บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2416) -- บทที่ 8 การเขยิบฐานะทางสังคม -- บทที่ 9 บทสรุป -- ภาคผนวก 1 บันทึกเกี่ยวกับกฎหมายไทยและพระราชกำหนด -- 2 แผนผังการปกครองของไทย -- 3 ประวัติโดยสังเขปของอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดี -- 4 บันทึกเกี่ยวกับที่มาของลำดับสกุลวงศ์ -- 5 ราชินิกุลบางช้าง -- 6 ตระกูลบุนนาค -- 7 ตระกูลศรีเพ็ญ -- 8 ตระกูลสิงหเสนี -- 9 ตระกูลอมาตยกุล -- 10 ตระกูลคชเสนี -- 11 ตระกูลไกรฤกษ์ -- 12 ตระกูลเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช -- 13 ตระกูลเจ้าเมืองพัทลุง -- 14 ตระกูลเจ้าเมืองสงขลา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner HN750.6 .อ2 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014013073

มธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ภาคการศึกษาที่ 1

รายการจองทั้งหมด: 0

ต้นฉบับเดิมเป็นวิทยานิพนธ์ชื่อ: The organization of Thai society in the early Bangkok period 1782-1873 / Akin Rabibhadana. Cornell University, 1969.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2521 ของ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

บทที่ 1 ขอบเขต วิธี และที่มา -- บทที่ 2 ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ -- บทที่ 3 สถาบันกษัตริย์ -- บทที่ 4 การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น -- บทที่ 5 การจัดระเบียบสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2416) -- บทที่ 6 การจัดระเบียบชนชั้นทางสังคม -- บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2416) -- บทที่ 8 การเขยิบฐานะทางสังคม -- บทที่ 9 บทสรุป -- ภาคผนวก 1 บันทึกเกี่ยวกับกฎหมายไทยและพระราชกำหนด -- 2 แผนผังการปกครองของไทย -- 3 ประวัติโดยสังเขปของอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดี -- 4 บันทึกเกี่ยวกับที่มาของลำดับสกุลวงศ์ -- 5 ราชินิกุลบางช้าง -- 6 ตระกูลบุนนาค -- 7 ตระกูลศรีเพ็ญ -- 8 ตระกูลสิงหเสนี -- 9 ตระกูลอมาตยกุล -- 10 ตระกูลคชเสนี -- 11 ตระกูลไกรฤกษ์ -- 12 ตระกูลเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช -- 13 ตระกูลเจ้าเมืองพัทลุง -- 14 ตระกูลเจ้าเมืองสงขลา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544