สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416 / ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ผู้แต่ง ; ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข, พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ผู้แปล.  (Text) (Text)

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-
ประกายทอง สิริสุข, ม.ร.ว | พรรณี ฉัตรพลรักษ์
Call no.: HN750.6 .อ2 2527Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2527 [1984]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2Description: 359 หน้า : ภาพประกอบNotes: ต้นฉบับเดิมเป็นวิทยานิพนธ์ชื่อ: The organization of Thai society in the early Bangkok period 1782-1873 / Akin Rabibhadana. Cornell University, 1969.; พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2521 ของ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.ISBN: 9745711578Subject(s): นักการเมือง -- ไทย -- ชีวประวัติไทย -- ภาวะสังคมไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2325-2416LOC classification: HN750.6 | .อ2 2527
Contents:บทที่ 1 ขอบเขต วิธี และที่มา -- บทที่ 2 ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ -- บทที่ 3 สถาบันกษัตริย์ -- บทที่ 4 การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น -- บทที่ 5 การจัดระเบียบสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2416) -- บทที่ 6 การจัดระเบียบชนชั้นทางสังคม -- บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2416) -- บทที่ 8 การเขยิบฐานะทางสังคม -- บทที่ 9 บทสรุป -- ภาคผนวก 1 บันทึกเกี่ยวกับกฎหมายไทยและพระราชกำหนด -- 2 แผนผังการปกครองของไทย -- 3 ประวัติโดยสังเขปของอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดี -- 4 บันทึกเกี่ยวกับที่มาของลำดับสกุลวงศ์ -- 5 ราชินิกุลบางช้าง -- 6 ตระกูลบุนนาค -- 7 ตระกูลศรีเพ็ญ -- 8 ตระกูลสิงหเสนี -- 9 ตระกูลอมาตยกุล -- 10 ตระกูลคชเสนี -- 11 ตระกูลไกรฤกษ์ -- 12 ตระกูลเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช -- 13 ตระกูลเจ้าเมืองพัทลุง -- 14 ตระกูลเจ้าเมืองสงขลา.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner HN750.6 .อ2 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 01/06/2021 31379014013073
รายการจองทั้งหมด: 0

ต้นฉบับเดิมเป็นวิทยานิพนธ์ชื่อ: The organization of Thai society in the early Bangkok period 1782-1873 / Akin Rabibhadana. Cornell University, 1969.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2521 ของ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

บทที่ 1 ขอบเขต วิธี และที่มา -- บทที่ 2 ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ -- บทที่ 3 สถาบันกษัตริย์ -- บทที่ 4 การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น -- บทที่ 5 การจัดระเบียบสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2416) -- บทที่ 6 การจัดระเบียบชนชั้นทางสังคม -- บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325-2416) -- บทที่ 8 การเขยิบฐานะทางสังคม -- บทที่ 9 บทสรุป -- ภาคผนวก 1 บันทึกเกี่ยวกับกฎหมายไทยและพระราชกำหนด -- 2 แผนผังการปกครองของไทย -- 3 ประวัติโดยสังเขปของอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดี -- 4 บันทึกเกี่ยวกับที่มาของลำดับสกุลวงศ์ -- 5 ราชินิกุลบางช้าง -- 6 ตระกูลบุนนาค -- 7 ตระกูลศรีเพ็ญ -- 8 ตระกูลสิงหเสนี -- 9 ตระกูลอมาตยกุล -- 10 ตระกูลคชเสนี -- 11 ตระกูลไกรฤกษ์ -- 12 ตระกูลเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช -- 13 ตระกูลเจ้าเมืองพัทลุง -- 14 ตระกูลเจ้าเมืองสงขลา.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544