Normal view MARC view ISBD view

การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "โอกาสและความเสี่ยง" : เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวมบทสรุปผู้บริหารผลงานวิจัย / ฝ่ายเทคโนโลยีและบรรณสารสนเทศ ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.

Contributor(s): สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. ฝ่ายเทคโนโลยีและบรรณสารสนเทศ.
Material type: materialTypeLabelBookCall no.: HC441 .ก647 2556Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 88 หน้า : ภาพสีประกอบ.Subject(s): ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ | การเงิน -- ไทย
Contents:
ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -- ภาพกิจกรรม : 1 การจัดทำดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมในการริเริ่มสกุลเงินอาเซียนและศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้สกุลเงินอาเซียน -- 2 การศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ -- 3 การศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- ส่วนที่ 2 โครงการวิจัยของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -- ภาพกิจกรรม : 1 นโยบายและมาตรการภาษีเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ : ประสบการณ์จากต่างประเทศและแนวทางในการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย -- 2 ส่องกล้องมองเงินเฟ้อไทยบทบาทภาครัฐและมาตรการการรับมือ -- 3 แนวทางในการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs อย่างยั่งยืน -- รายชื่อโครงการวิจัยของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC441 .ก647 2556 (See Similar Items) Show map Available 31379014015037
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC441 .ก647 2556 (See Similar Items) Show map Available 31379014015029
Book Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC441 .ก647 2556 (See Similar Items) Show map Available 31379014015011
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC441 .ก647 2556 (See Similar Items) Show map Available 31379014015052
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC441 .ก647 2556 (See Similar Items) Show map Available 31379014015045
Total holds: 0
Browsing Pridi Banomyong Library Shelves Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
HC441 .ก553 2561 ขุมทรัพย์ชายแดนไทย / HC441 .ก645 2555 การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 : รายงานการศึกษา / HC441 .ก647 2556 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "โอกาสและความเสี่ยง" : เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวมบทสรุปผู้บริหารผลงานวิจัย / HC441 .ก647 2556 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "โอกาสและความเสี่ยง" : เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวมบทสรุปผู้บริหารผลงานวิจัย / HC441 .ก647 2556 การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน "โอกาสและความเสี่ยง" : เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย รวบรวมบทสรุปผู้บริหารผลงานวิจัย / HC441 .ก654 2552 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง / HC441 .ก654 2552 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง /

ส่วนที่ 1 โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -- ภาพกิจกรรม : 1 การจัดทำดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมในการริเริ่มสกุลเงินอาเซียนและศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้สกุลเงินอาเซียน -- 2 การศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคมของภาคสาธารณะเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ -- 3 การศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการเปิดเสรีสาขาธนาคารพาณิชย์และหลักทรัพย์เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -- ส่วนที่ 2 โครงการวิจัยของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System : HiPPS) ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -- ภาพกิจกรรม : 1 นโยบายและมาตรการภาษีเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ : ประสบการณ์จากต่างประเทศและแนวทางในการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย -- 2 ส่องกล้องมองเงินเฟ้อไทยบทบาทภาครัฐและมาตรการการรับมือ -- 3 แนวทางในการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs อย่างยั่งยืน -- รายชื่อโครงการวิจัยของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554.

There are no comments for this item.

Click on an image to view it in the image viewer

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)