กฎหมายอาญา (ฉบับเตรียมสอบ 2) : ภาค 2 (ความผิด) ภาค 3 (ลหุโทษ) / บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ วัฒนา บุญเหิน.  (Text) (Text)

วัฒนา บุญเหิน | บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู)
Call no.: KPT3800 .ก2848 2556Publication: กรุงเทพฯ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), 2556 [2013]Edition: ฉบับปรับปรุงDescription: 572 หน้าISBN: 9786167550077Subject(s): กฎหมายอาญา -- ไทยกฎหมายอาญา -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลยความผิด (กฎหมาย) -- ไทยความผิดลหุโทษ -- ไทยLOC classification: KPT3800 | .ก2848 2556
Contents:ภาค 2 (ความผิด) ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาญาจักร. หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (มาตรา 107-112) -- หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาญาจักร (มาตรา 113-118) -- หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร (มาตรา 119-129) -- หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ (มาตรา 130-135) -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/1-135/4) -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง. หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (มาตรา 136-146) -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 147-166) -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม (มาตรา 167-199) -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม (มาตรา 200-205) -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา (มาตรา 206-208) -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน (มาตรา 209-216) -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน (มาตรา 217-239) -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง. หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา (มาตรา 240-249) -- หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว (มาตรา 250-263) -- หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร (มาตรา 264-269) -- หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 269/1-269/7) -- หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (มาตรา 269/8-269/15) -- ลักษณะ 8 ความผิืดเกี่ยวกับการค้า (มาตรา 270-275) -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา 276-287) -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย. หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต (มาตรา 288-294) -- หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย (มาตรา 295-300) -- หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก (มาตรา 301-305) -- หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา (มาตรา 306-308) -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง. หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ (มาตรา 309-321) -- หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ (มาตรา 322-325) -- หมวด 3 ความผิืดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 326-333) -- ลักษณะ12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์. -- หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ (มาตรา 334-336 ทวิ) -- หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ (มาตรา 337-340 ตรี) -- หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา 341-348) -- หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ (มาตรา 349-351) -- หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก (มาตรา 352-356) -- หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร (มาตรา 357) -- หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358-361) -- หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก (มาตรา 362-366) -- ภาค 3 (ลหุโทษ) (มาตรา 362-366) -- แนวคำพิพากษาที่น่าสนใจ -- แนวข้อสอบชุดที่ 1 -- เฉยแนวข้อสอบชุดที่ 1 -- แนวข้อสอบชุดที่ 2 -- เฉยแนวข้อสอบชุดที่ 2.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ก2848 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013295424
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ก2848 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013295432
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาค 2 (ความผิด) ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาญาจักร. หมวด 1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (มาตรา 107-112) -- หมวด 2 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาญาจักร (มาตรา 113-118) -- หมวด 3 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร (มาตรา 119-129) -- หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ (มาตรา 130-135) -- ลักษณะ 1/1 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย (มาตรา 135/1-135/4) -- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง. หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (มาตรา 136-146) -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 147-166) -- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม -- หมวด 1 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม (มาตรา 167-199) -- หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม (มาตรา 200-205) -- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา (มาตรา 206-208) -- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน (มาตรา 209-216) -- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน (มาตรา 217-239) -- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง. หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา (มาตรา 240-249) -- หมวด 2 ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา แสตมป์ และตั๋ว (มาตรา 250-263) -- หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร (มาตรา 264-269) -- หมวด 4 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 269/1-269/7) -- หมวด 5 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (มาตรา 269/8-269/15) -- ลักษณะ 8 ความผิืดเกี่ยวกับการค้า (มาตรา 270-275) -- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา 276-287) -- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย. หมวด 1 ความผิดต่อชีวิต (มาตรา 288-294) -- หมวด 2 ความผิดต่อร่างกาย (มาตรา 295-300) -- หมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก (มาตรา 301-305) -- หมวด 4 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา (มาตรา 306-308) -- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง. หมวด 1 ความผิดต่อเสรีภาพ (มาตรา 309-321) -- หมวด 2 ความผิดฐานเปิดเผยความลับ (มาตรา 322-325) -- หมวด 3 ความผิืดฐานหมิ่นประมาท (มาตรา 326-333) -- ลักษณะ12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์. -- หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ (มาตรา 334-336 ทวิ) -- หมวด 2 ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ (มาตรา 337-340 ตรี) -- หมวด 3 ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา 341-348) -- หมวด 4 ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ (มาตรา 349-351) -- หมวด 5 ความผิดฐานยักยอก (มาตรา 352-356) -- หมวด 6 ความผิดฐานรับของโจร (มาตรา 357) -- หมวด 7 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358-361) -- หมวด 8 ความผิดฐานบุกรุก (มาตรา 362-366) -- ภาค 3 (ลหุโทษ) (มาตรา 362-366) -- แนวคำพิพากษาที่น่าสนใจ -- แนวข้อสอบชุดที่ 1 -- เฉยแนวข้อสอบชุดที่ 1 -- แนวข้อสอบชุดที่ 2 -- เฉยแนวข้อสอบชุดที่ 2.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544