การทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐและเอกชน : การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 / โดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  (Text) (Text)

(ครั้งที่ 8 : การประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ (ครั้งที่ 8 : 2554 : กรุงเทพฯ)
คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ก6347 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2555 [2012]Description: ก-ญ, 86 หน้าNotes: วันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯSubject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การประชุมLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ก6347 2555
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6347 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014020417
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6347 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014307574
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ก6347 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014157367
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55ฉ5 ก6317 2553 การทุจริตในรัฐวิสาหกิจ : JQ1745.ก55ฉ5 ก6345 กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน : JQ1745.ก55ฉ5 ก6347 2555 การทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐและเอกชน : JQ1745.ก55ฉ5 ก6347 2555 การทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐและเอกชน : JQ1745.ก55ฉ5 ก6424 ภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [และ] วิธีิการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานผลการสัมมนาระหว่างผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ผู้แทนสถาบันการเงิน ภาคเอกชนและสื่อมวลชนกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 / JQ1745.ก55ฉ5 จ746 แนวการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ / JQ1745.ก55ฉ5 จ746 แนวการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ /

วันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544