สังคมศาสตร์บูรณาการ = Integrated social science / [ผู้เขียน ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย ... [และคนอื่น ๆ]] ; เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย | เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาสังคมศาสตร์
Call no.: SOC H 2013 613266Publication: นครปฐม : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 266 หน้าISBN: 9786162791857Other title: Integrated social science [Parallel title]Subject(s): สังคมศาสตร์ไทย -- ภาวะสังคมกลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะสังคมการจัดการสิ่งแวดล้อม
Contents:บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานก่อนการจัดการความรู้ / ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย -- บทที่ 2 อาเซียนศึกษา : พัฒนาการและความสำคัญในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ -- บทที่ 3 เส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมรูปแบบใหม่ / พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม / วนิพพล มหาอาชา -- บทที่ 5 นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / เสรี วรพงษ์ -- บทที่ 6 บริโภคศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม / สุภาภรณ์ สงค์ประชา -- บทที่ 7 การบริโภคอาหารที่ยั่งยืนในบริบทโลกและบริบทประเทศไทย / คนางค์ คันธมธุรพจน์ -- บทที่ 8 พฤติกรรมการทุจริตในชั้นเรียนของนักเรียน นักศึกษา / ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์ -- บทที่ 9 การบูรณาการร่วมของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน กับการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน / สุณีย์ กัลยะจิตร -- บทที่ 10 ญาณวิทยา กระบวนทัศน์ วิธีวิทยาแนวสตรีนิยมกับการแสวงหาความจริงทางสังคม / สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ -- บทที่ 11 มหิดลธรรมกับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กร / แสงเทียน อยู่เถา -- บทที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพ / ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks SOC H 2013 613266 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 07/03/2021 31379014020334
รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานก่อนการจัดการความรู้ / ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย -- บทที่ 2 อาเซียนศึกษา : พัฒนาการและความสำคัญในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ -- บทที่ 3 เส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมรูปแบบใหม่ / พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม / วนิพพล มหาอาชา -- บทที่ 5 นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / เสรี วรพงษ์ -- บทที่ 6 บริโภคศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม / สุภาภรณ์ สงค์ประชา -- บทที่ 7 การบริโภคอาหารที่ยั่งยืนในบริบทโลกและบริบทประเทศไทย / คนางค์ คันธมธุรพจน์ -- บทที่ 8 พฤติกรรมการทุจริตในชั้นเรียนของนักเรียน นักศึกษา / ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์ -- บทที่ 9 การบูรณาการร่วมของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน กับการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน / สุณีย์ กัลยะจิตร -- บทที่ 10 ญาณวิทยา กระบวนทัศน์ วิธีวิทยาแนวสตรีนิยมกับการแสวงหาความจริงทางสังคม / สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ -- บทที่ 11 มหิดลธรรมกับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กร / แสงเทียน อยู่เถา -- บทที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพ / ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544