การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช. / โดย กำชัย จงจักรพันธ์.  (Text) (Text)

กำชัย จงจักรพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
Call no.: KPT2275 .ก962 2555กPublication: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2555 [2012]Edition: ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พิมพ์ครั้งที่ 2Description: 190 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): ผลประโยชน์ขัดกัน -- ไทยLOC classification: KPT2275 | .ก962 2555ก
Contents:ประเทศไทยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน -- ความสำคัญของปัญหา Conflict of interest -- กฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กับ Conflict of interest -- กฎหมายคืออะไร ? -- กฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความถูกต้องและความยุติธรรม -- กฎหมายใช้บังคับกับทุกคนเสมอหน้ากัน -- กฎหมายไม่ใส่ใจกับความดี ความเลว ? -- ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กับกฎหมาย -- กฎหมาย : กฎศีลธรรม : กฎแห่งกรรม -- Conflict of interest คืออะไร ? -- การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม -- ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีผู้กล่าวว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ -- ความหมายของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม -- การรับมือกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ -- ลักษณะและองค์ประกอบของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม -- หากไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่เรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม -- ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กับการทุจริตคอร์รัปชัน -- สถานการณ์ที่คล้ายกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่อาจยอมรับได้ -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับมาตรฐานในการพิจารณาวินิจฉัย -- กฎหมายที่ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ -- มาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช. -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับมาตรา 100 พ.ร.บ, ป.ป.ช. -- ความผิดตาม มาตรา 100 (1) -- ข้อยกเว้น มิให้นำมาตรา 100 มาใช้บังคับ -- การกระทำความผิดตามมาตรา 100 นอกจากมีโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ยังให้ถือว่าทุจริต -- ปัญหาการใช้การตีความ -- บทสรุป -- ความส่งท้าย.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2012 613379 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014310206
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2275 .ก962 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 07/12/2020 31379014020797
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2275 .ก962 2555ก (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014020789
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LAW KPT 2012 613379 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014280599
รายการจองทั้งหมด: 0

ประเทศไทยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน -- ความสำคัญของปัญหา Conflict of interest -- กฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กับ Conflict of interest -- กฎหมายคืออะไร ? -- กฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความถูกต้องและความยุติธรรม -- กฎหมายใช้บังคับกับทุกคนเสมอหน้ากัน -- กฎหมายไม่ใส่ใจกับความดี ความเลว ? -- ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กับกฎหมาย -- กฎหมาย : กฎศีลธรรม : กฎแห่งกรรม -- Conflict of interest คืออะไร ? -- การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม -- ตัวอย่างสถานการณ์ที่มีผู้กล่าวว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ -- ความหมายของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม -- การรับมือกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ -- ลักษณะและองค์ประกอบของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม -- หากไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่เรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม -- ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กับการทุจริตคอร์รัปชัน -- สถานการณ์ที่คล้ายกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่อาจยอมรับได้ -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับมาตรฐานในการพิจารณาวินิจฉัย -- กฎหมายที่ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ -- มาตรา 100 พ.ร.บ. ป.ป.ช. -- การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับมาตรา 100 พ.ร.บ, ป.ป.ช. -- ความผิดตาม มาตรา 100 (1) -- ข้อยกเว้น มิให้นำมาตรา 100 มาใช้บังคับ -- การกระทำความผิดตามมาตรา 100 นอกจากมีโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ยังให้ถือว่าทุจริต -- ปัญหาการใช้การตีความ -- บทสรุป -- ความส่งท้าย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544