ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 = A political history of Thailand-Siam 1932-1957 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  (Text) (Text)

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-
Call no.: JQ1741.ก2 ช64 2551Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551 [2008]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Description: 32, 532 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีวีซีดี 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.; พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขปรับปรุง 2544.; ฉบับพิมพ์ครั้งก่อนใช้ชื่อ: ประวัติการเมืองไทย 2475-2500.ISBN: 9789743729720Other title: Political history of Thailand-Siam 1932-1957 [Parallel title]Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-2500ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9, 2489-LOC classification: JQ1741.ก2 | ช64 2551
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1741.ก2 ช64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379016107493
Book Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Collection Puey Ungphakorn Corner JQ1741.ก2 ช64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014010939
Accompanying Material (Reference) Accompanying Material (Reference) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1741.ก2 ช64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014010954
Accompanying Material (Reference) Accompanying Material (Reference) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1741.ก2 ช64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014010103
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1741.ก2 ช64 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012530839

รม.621 ภาคการศึกษาที่ 1

รายการจองทั้งหมด: 0

มีวีซีดี 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขปรับปรุง 2544.

ฉบับพิมพ์ครั้งก่อนใช้ชื่อ: ประวัติการเมืองไทย 2475-2500.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544