คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ = [Mathematics for economists] / พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี.  (Text) (Text)

พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
Call no.: HB135 .พ433 2556Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 316 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165381451Other title: Mathematics for economists [Parallel title]Subject(s): คณิตเศรษฐศาสตร์LOC classification: HB135 | .พ433 2556
Contents:บทที่ 1 ทฤษฎีบทเส้นตรงและเมทริกซ์ -- บทที่ 2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ -- บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต -- บทที่ 4 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ -- บทที่ 5 การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในทางเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 6 การหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน -- บทที่ 7 สมการเชิงเส้นตรง.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB135 .พ433 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014050745

ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB135 .พ433 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013298139

ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB135 .พ433 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013298121

ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB135 .พ433 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379014050752

ปก.330 เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในเศรษฐศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

บทที่ 1 ทฤษฎีบทเส้นตรงและเมทริกซ์ -- บทที่ 2 การแก้ระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ -- บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต -- บทที่ 4 แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ -- บทที่ 5 การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในทางเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 6 การหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของฟังก์ชัน -- บทที่ 7 สมการเชิงเส้นตรง.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544