โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว : กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก : รายงาน / โดย เปรมใจ วังศิริไพศาล หัวหน้าโครงการ.  (Text) (Text)

เปรมใจ วังศิริไพศาล
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
Call no.: LC3747.ท9 ป744 2552Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552?] [2009?]Description: ก-ซ, 74 หน้าNotes: ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.Subject(s): บุตรของคนต่างด้าวนอกกฎหมาย -- การศึกษาบุตรของคนงานต่างชาติ -- การศึกษาLOC classification: LC3747.ท9 | ป744 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LC3747.ท9 ป744 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014032149
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks LC3747.ท9 ป744 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014210091
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LC3737.T52B3 A88 Factors influencing parents' decisions in choosing either the bilingual or mini-bilingual program for their children at Sarasas Witaed Bangbon School / LC3737.T52B3 A88 Factors influencing parents' decisions in choosing either the bilingual or mini-bilingual program for their children at Sarasas Witaed Bangbon School / LC3737.T52B3 R666 2012 Parents' expectation of sending their children to bilingual school / LC3747.ท9 ป744 2552 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว : LC3955 .ก64 2558 รายงานผลการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 : LC3955 .ก64 2558 รายงานผลการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 : LC3957 .ศ46 ประมวลศัพท์การศึกษาพิเศษ /

ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544