การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินแดง กรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ / โดย ต้น โพธิ์พูนศักดิ์.  (Text) (Text)

ต้น โพธิ์พูนศักดิ์, 2529-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
Call no.: HV400.55.ฮ9ก4 ต335 2555Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Description: 6, 53 แผ่น : ภาพประกอบNotes: สารนิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.Other title: Participation in supporting operations of Three Generations Center of the Bonds of Family Love, DinDaeng District, Bangkok under Royal Patronage [Added title page title]Subject(s): สังคมสงเคราะห์ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองการมีส่วนร่วมทางสังคม -- ไทย -- กรุงเทพฯศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินแดง กรุงเทพฯLOC classification: HV400.55.ฮ9ก4 | ต335 2555
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HV400.55.ฮ9ก4 ต335 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014034020
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HV248 .N485 New managerialism, new welfare? / HV338 .บ72 2553 รัฐสวัสดิการสวีเดน = Swedish welfare state / HV400.55.ฮ8ก26 พ654 ปัญหาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / HV400.55.ฮ9ก4 ต335 2555 การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินแดง กรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ / HV400.55.ฮ9ก4 น46 2553 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีต่อแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555 / HV400.55.ฮ9ก27 ศ646 2553 แนวทางการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาสังคมในกลุ่มเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง / HV400.55.ฮ9ต5 ป646 การจัดการสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ :

สารนิพนธ์ พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต.

Ton Phophoonsak

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544