ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / ผู้เขียน อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
Call no.: KPT2620 .ศ655 2556Series: รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ; ชุดที่ 11Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556 [2013]Description: 9, 561 หน้าISBN: 9789747725803Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2620 | .ศ655 2556
Contents:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำหรับผู้นำองค์กร / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- The role of the constitutional court in the protection of the rights and liberties of the people : the case of Thailand / Chalermpon Ake-uru -- บทบาทศาลรัฐธรรมนูญในระบบศาลไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / จรัญ ภักดีธนากุล -- พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม : รากฐานกำเนิดศาลรัฐธรรมนูญ / ปัญญา อุดชาชน -- The role of the Asian Law Association / ปัญญา อุดชาชน -- การให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง / พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ -- หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา / จุมพต สายสุนทร -- ผลกระทบกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18-22/2555 ศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา / นภดล ช.สรพงษ์ -- ความเสมอภาคตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ / สิทธิพร เศาภายน -- การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- กมล โสตถิโภคา -- การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐโครเอเชีย / ภาสพงษ์ เรณุมาศ -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / ปฐมพงศ์ คำเขียว -- ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีภายหลังการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011 / วิศรุต คิดดี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ศ655 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014038278
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ศ655 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014038260
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620 .ศ655 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014260575
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2620 .ศ655 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014260583
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2620 .ศ655 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014038252
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ศ655 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014038245
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2620 .ศ655 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014038229
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ศ655 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/05/2022 31379014038203
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2620 .ศ655 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014038211
รายการจองทั้งหมด: 0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำหรับผู้นำองค์กร / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- The role of the constitutional court in the protection of the rights and liberties of the people : the case of Thailand / Chalermpon Ake-uru -- บทบาทศาลรัฐธรรมนูญในระบบศาลไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / จรัญ ภักดีธนากุล -- พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม : รากฐานกำเนิดศาลรัฐธรรมนูญ / ปัญญา อุดชาชน -- The role of the Asian Law Association / ปัญญา อุดชาชน -- การให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง / พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ -- หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา / จุมพต สายสุนทร -- ผลกระทบกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18-22/2555 ศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา / นภดล ช.สรพงษ์ -- ความเสมอภาคตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ / สิทธิพร เศาภายน -- การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- กมล โสตถิโภคา -- การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐโครเอเชีย / ภาสพงษ์ เรณุมาศ -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / ปฐมพงศ์ คำเขียว -- ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีภายหลังการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011 / วิศรุต คิดดี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544