คู่มือการสอนวิชากฎหมายสื่อมวลชนและวิชาจริยธรรมสื่อมวลชน / ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน.  (Text) (Text)

สถาบันอิศรา. ศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน
Call no.: KPT3482 .ค748 2556Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 297 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786169141211Other title: การสอนวิชากฎหมายสื่อมวลชนและวิชาจริยธรรมสื่อมวลชน [Portion of title] | จริยธรรมสื่อมวลชน [Portion of title] | คู่มือกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน [Running title]Subject(s): สื่อมวลชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสื่อมวลชน -- ไทย -- แง่ศีลธรรมจรรยาLOC classification: KPT3482 | .ค748 2556
Contents:ส่วนที่ 1 กฎหมายสื่อมวลชน -- บทที่ 1 หลักการศึกษากฎหมายสำหรับสื่อมวลชน -- บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น -- บทที่ 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -- บทที่ 4 กฎหมายจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน : กฎหมายเพื่อความมั่นคงของรัฐ -- บทที่ 5 กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล : หมิ่นประมาทและละเมิด -- บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสิทธิครอบครัว -- บทที่ 7 กฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 -- บทที่ 8 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553 -- บทที่ 9 กฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร์ -- บทที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาหาร ยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา -- บทที่ 11 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- บทที่ 12 กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรายงานข่าวโดยใช้ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537ส่วนที่ 2 จริยธรรมสื่อมวลชน -- บทที่ 1 จริยปรัชญาการสื่อสารมวลชน -- บทที่ 2 หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ สื่อมวลชน -- บทที่ 3 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของสื่อมวลชน -- บทที่ 4 กรณีศึกษาด้านจริยธรรมสื่อมวลชน -- บทที่ 5 แนวคิดและองค์กรการควบคุมสื่อมวลชนในประเทศไทย -- บทที่ 6 จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT3482 .ค748 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014041173
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3482 .ค748 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013989075
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3482 .ค748 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013985529
รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 กฎหมายสื่อมวลชน -- บทที่ 1 หลักการศึกษากฎหมายสำหรับสื่อมวลชน -- บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น -- บทที่ 3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 -- บทที่ 4 กฎหมายจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน : กฎหมายเพื่อความมั่นคงของรัฐ -- บทที่ 5 กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล : หมิ่นประมาทและละเมิด -- บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดสิทธิเด็กและสิทธิครอบครัว -- บทที่ 7 กฎหมายสื่อสิ่งพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 -- บทที่ 8 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการคมนาคม พ.ศ. 2553 -- บทที่ 9 กฎหมายเกี่ยวกับภาพยนตร์ -- บทที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาหาร ยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา -- บทที่ 11 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- บทที่ 12 กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรายงานข่าวโดยใช้ข้อมูลผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ส่วนที่ 2 จริยธรรมสื่อมวลชน -- บทที่ 1 จริยปรัชญาการสื่อสารมวลชน -- บทที่ 2 หลักจริยธรรม จรรยาบรรณ สื่อมวลชน -- บทที่ 3 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของสื่อมวลชน -- บทที่ 4 กรณีศึกษาด้านจริยธรรมสื่อมวลชน -- บทที่ 5 แนวคิดและองค์กรการควบคุมสื่อมวลชนในประเทศไทย -- บทที่ 6 จริยธรรมสื่อมวลชนอาเซียน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544