เลือกเพราะชอบ : พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. 2550 / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.  (Text) (Text)

อรรถสิทธิ์ พานแก้ว
สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา
Call no.: JQ1749.ก5 อ44 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: xii, 152 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744497048Subject(s): การเลือกตั้ง -- ไทยผู้ตรากฎหมาย -- ไทยLOC classification: JQ1749.ก5 | อ44 2556
Contents:บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ใครออกไปเลือกตั้ง -- บทที่ 3 เลือกใคร เลือกอย่างไร ด้วยสาหเหตุไหน -- บทที่ 4 ประเด็นทางพฤติกรรมการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2550 -- บทที่ 5 บทสรุป.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1749.ก5 อ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014274725
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก5 อ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014264536
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1749.ก5 อ44 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014042080
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 614701 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 09/08/2021 31379014178967
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PLSC JQ 2013 614701 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2018 31379014042072
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PLSC JQ 2012 623542 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดบุรีรัมย์ : PLSC JQ 2012 623641 การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดชุมพร : PLSC JQ 2012 625030 โครงการวิจัยบทบาทสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข : รายงานฉบับสมบูรณ์ / PLSC JQ 2013 614701 เลือกเพราะชอบ : พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. 2550 / PLSC JQ 2013 614701 เลือกเพราะชอบ : พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. 2550 / PLSC JQ 2013 615892 พัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม / PLSC JQ 2013 615929 ชีวประวัติของพลเมืองไทย : กำเนิด พัฒนาการและอุปสรรคกับการพิทักษ์ประชาธิปไตย (2475-ปัจจุบัน) : ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี พ.ศ. 2556 /

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ใครออกไปเลือกตั้ง -- บทที่ 3 เลือกใคร เลือกอย่างไร ด้วยสาหเหตุไหน -- บทที่ 4 ประเด็นทางพฤติกรรมการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2550 -- บทที่ 5 บทสรุป.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544