การพัฒนาศักยภาพในการวางแผนและจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย วีระศักดิ์ เครือเทพ.  (Text) (Text)

วีระศักดิ์ เครือเทพ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
Call no.: HJ9574.55.ฮ9ก26 ว646 2556Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Description: ก-ฟ, 279 หน้า : ภาพประกอบNotes: เสนอต่อ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย.Subject(s): งบประมาณท้องถิ่น -- ไทย (ภาคใต้) -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองการปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคใต้) -- การมีส่วนร่วมของพลเมืองงานวิจัย / ResearchLOC classification: HJ9574.55.ฮ9ก26 | ว646 2556
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HJ9574.55.ฮ9ก26 ว646 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014041926
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HJ9574.55.ฮ6 พ723 การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = HJ9574.55.ฮ9 ธ62 2559 การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา : สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น / HJ9574.55.ฮ9 ธ62 2559 การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา : สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น / HJ9574.55.ฮ9ก26 ว646 2556 การพัฒนาศักยภาพในการวางแผนและจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) / HJ9574.55 .ก59 2557 การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ / HJ9574.55 .ก62 การจัดสรรรายได้ภาษีและเงินอุดหนุนให้เทศบาล ที่สัมพันธ์กับ เครื่องชี้วัดการทำงานของเทศบาล / HJ9574.55 .ก618 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

เสนอต่อ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544