การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource development / ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี.  (Text) (Text)

ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
Call no.: HF5549 .ศ637 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 320 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740330813Other title: Human resource development [Parallel title]Subject(s): การบริหารงานบุคคลLOC classification: HF5549 | .ศ637 2556
Contents:ภาคที่หนึ่ง ภาคทฤษฎี -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- บทที่ 3 ปัจจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- บทที่ 4 การเรียนรู้ -- บทที่ 5 ตัวแบบ กรอบแนวคิด และขอบเขตเนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- ภาคที่สอง ภาคปฏิบัติ กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- บทที่ 6 กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- บทที่ 7 การพัฒนาปัจเจกบุคคล -- บทที่ 8 การพัฒนาอาชีพ -- บทที่ 9 การบริหารผลการปฏิบัติงาน -- บทที่ 10 การพัฒนาองค์การ -- บทที่ 11 การจัดการความหลากหลาย -- บทที่ 12 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HF5549 .ศ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 05/02/2021 31379014051305

รบ.651 ภาคการศึกษาที่ 1

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HF5549 .ศ637 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014051313
รายการจองทั้งหมด: 0

ภาคที่หนึ่ง ภาคทฤษฎี -- บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- บทที่ 3 ปัจจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- บทที่ 4 การเรียนรู้ -- บทที่ 5 ตัวแบบ กรอบแนวคิด และขอบเขตเนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- ภาคที่สอง ภาคปฏิบัติ กระบวนการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- บทที่ 6 กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- บทที่ 7 การพัฒนาปัจเจกบุคคล -- บทที่ 8 การพัฒนาอาชีพ -- บทที่ 9 การบริหารผลการปฏิบัติงาน -- บทที่ 10 การพัฒนาองค์การ -- บทที่ 11 การจัดการความหลากหลาย -- บทที่ 12 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544