นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ / บรรณาธิการ ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ; บรรณาธิการร่วม อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.  (Text) (Text)

ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี | อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
Call no.: JQ1745.ก55น4 น45 2554Publication: กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554 [2011]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1Description: ii, 339 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742318178Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- 2554-2555ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2554-2555LOC classification: JQ1745.ก55น4 | น45 2554
Contents:รัฐธรรมนูญก่อนและหลัง 2540: มุมมองทางเศรษศาสตร์ / ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี -- การตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ / ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ -- ความท้าทายและยั่งยืนของกองทุนการออมแห่งชาติ / ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล -- ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาเพื่อการอุดมศึกษา / ผศ.ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ และ รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา -- วิกฤตหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย / ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ และ ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ -- พลวัตของความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก / ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และ ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข.แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคไทยปี 2554-2555 และประเมินความเหมาะสมของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค / ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ และ รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ -- ข้อเสนอแนะนโยบายสาธาราณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ -- รายชื่อผู้ร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะโครงการศึกษานโยบายสาธาราณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ -- ประวัติผู้เขียนบทความ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 น45 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014527510
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 น45 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2022 31379013983060
รายการจองทั้งหมด: 0

รัฐธรรมนูญก่อนและหลัง 2540: มุมมองทางเศรษศาสตร์ / ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี -- การตรวจสอบรายจ่ายภาครัฐ / ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ -- ความท้าทายและยั่งยืนของกองทุนการออมแห่งชาติ / ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล -- ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณการศึกษาเพื่อการอุดมศึกษา / ผศ.ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ และ รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา -- วิกฤตหนี้กับกรอบความยั่งยืนทางการคลังของประเทศไทย / ผศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ และ ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ -- พลวัตของความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก / ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และ ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข.

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคไทยปี 2554-2555 และประเมินความเหมาะสมของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค / ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ และ รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ -- ข้อเสนอแนะนโยบายสาธาราณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ -- รายชื่อผู้ร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะโครงการศึกษานโยบายสาธาราณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ -- ประวัติผู้เขียนบทความ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544