เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism) / มานิตย์ จุมปา.  (Text) (Text)

มานิตย์ จุมปา
Call no.: KPT1160.2 .ม63 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุง)Description: 162 หน้าNotes: ปรับปรุงจาก: เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์. 2549.ISBN: 9789740330974Subject(s): ลิขสิทธิ์ -- ไทยการเขียนทางวิชาการLOC classification: KPT1160.2 | .ม63 2556
Contents:ภาค 1 เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ -- บทที่ 1 บทนำ : แนวโน้มการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ -- บทที่ 2 ลิขสิทธิ์คืออะไร -- บทที่ 3 การละเมิดลิขสิทธิ์ -- บทที่ 4 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ -- บทที่ 5 การดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ -- บทที่ 6 บทส่งท้ายภาค 2 เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่เป็นการลักลอกผลงาน (Plagiarism) -- บทที่ 1 บทนำ : แนวโน้มของการลักลอกผลงาน -- บทที่ 2 การลักลอกผลงานคืออะไร -- บทที่ 3 ประเภทการลักลอกผลงานและการหลีกเลี่ยงการลักลอกผลงาน -- บทที่ 4 ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำที่เป็นการลักลอกผลงาน -- บทที่ 5 บทส่งท้าย -- ภาคผนวก 1 บทความเรื่อง การถ่ายสำเนาหนังสือโดยร้านถ่ายเอกสารตามคำสั่งของนักศึกษาเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ -- ภาคผนวก 2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014265319
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014260344
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014191150
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 15/10/2021 31379014260328
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014260336
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014229950
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014262662
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014182431
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014182423
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014229935
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014053673
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT1160.2 .ม63 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014053665
รายการจองทั้งหมด: 0

ปรับปรุงจาก: เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์. 2549.

ภาค 1 เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ -- บทที่ 1 บทนำ : แนวโน้มการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ -- บทที่ 2 ลิขสิทธิ์คืออะไร -- บทที่ 3 การละเมิดลิขสิทธิ์ -- บทที่ 4 ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในการเขียนผลงานทางวิชาการ -- บทที่ 5 การดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ -- บทที่ 6 บทส่งท้าย

ภาค 2 เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่เป็นการลักลอกผลงาน (Plagiarism) -- บทที่ 1 บทนำ : แนวโน้มของการลักลอกผลงาน -- บทที่ 2 การลักลอกผลงานคืออะไร -- บทที่ 3 ประเภทการลักลอกผลงานและการหลีกเลี่ยงการลักลอกผลงาน -- บทที่ 4 ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำที่เป็นการลักลอกผลงาน -- บทที่ 5 บทส่งท้าย -- ภาคผนวก 1 บทความเรื่อง การถ่ายสำเนาหนังสือโดยร้านถ่ายเอกสารตามคำสั่งของนักศึกษาเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ -- ภาคผนวก 2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544