รวมกฎหมายปกครอง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
ธีระพล อรุณะกสิกร
Call no.: KPT2714 2556Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013]Description: 191 หน้าNotes: พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554.ISBN: 9786162691553Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยความรับผิดของราชการ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2714 | 2556
Contents:พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554) -- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2714 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014116348
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2714 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013991626
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2714 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014056825
Reference Reference Thammasat Library, Pattaya Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2714 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014056817
รายการจองทั้งหมด: 0

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2554.

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554) -- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544