รายงานประจำปี [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] = Annual report / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Call no.: CDG62Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2547]- [2004]-Description: ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2547-.Other title: Annual report [Parallel title] | บันทึกธรรมศาสตร์ 2550 [Distinctive title]Subject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- งานฉลองครบรอบปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- วารสาร
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014059415
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013761805
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013305975
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013305991
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013196283
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013112603
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013097135
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379012826112
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ห้ามยืม 31379011675296
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ห้ามยืม 31379010616598
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ห้ามยืม 31379012675527
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 ห้ามยืม 31379012136264
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 ห้ามยืม 31379012136272
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 ห้ามยืม 31379011123479
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 ห้ามยืม 31379010757111
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 ห้ามยืม 31379011123487
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 ห้ามยืม 31379012589967
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 ห้ามยืม 31379010299254
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 ห้ามยืม 31379010299262
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014059431
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013910832
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013112629
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ห้ามยืม 31379010616614
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 ห้ามยืม 31379012675543
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 ห้ามยืม 31379012136298
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 ห้ามยืม 31379011123503
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials CDG62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014059373
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013112553
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379012353588
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ห้ามยืม 31379010616556
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ห้ามยืม 31379012675485
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ห้ามยืม 31379011123404
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ห้ามยืม 31379011123412
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 ห้ามยืม 31379010757103
CD/DVD CD/DVD Nongyao Chaiseri Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 ห้ามยืม 31379012398518
CD/DVD (General) CD/DVD (General) Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Rewat Buddhinan Music Room CDG62 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379015961957
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Rewat Buddhinan Music Room CDG62 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014197058
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014059332
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014059324
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013783254
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013761755
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013761763
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013112538
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379013097119
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012656030
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012214566
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379012136173
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011675197
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379011123362
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010616531
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379012675451
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379012136181
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011675213
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379011123370
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 ห้ามยืม 31379011823490
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014059407
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013112587
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ห้ามยืม 31379010616572
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ห้ามยืม 31379012675501
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 ห้ามยืม 31379012136249
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 ห้ามยืม 31379011123453
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials CDG62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014059381
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013709051
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013112561
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379012735479
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ห้ามยืม 31379010616564
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ห้ามยืม 31379012136223
CD/DVD CD/DVD Professor Sangvian Indaravijaya Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ห้ามยืม 31379011123420
CD/DVD CD/DVD Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ห้ามยืม 31379012136199
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014059340
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials CDG62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379014059399
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013761797
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ห้ามยืม 31379013112579
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ห้ามยืม 31379011675270
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ห้ามยืม 31379012675493
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ห้ามยืม 31379012136231
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 ห้ามยืม 31379011123438
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ห้ามยืม 31379011123446
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 ห้ามยืม 31379011363224
CD/DVD CD/DVD Thammasat Library, Pattaya Campus
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 ห้ามยืม 31379011363232
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544