การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ = Postmodern public administration / ประโยชน์ ส่งกลิ่น.  (Text) (Text)

ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2507-
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
Call no.: JF1358 .ป352 2556Publication: มหาสารคาม : หจก. อภิชาติการพิมพ์, 2556 [2013]Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 11, 104 หน้าNotes: รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.ISBN: 9786163213983Other title: Postmodern public administration [Parallel title]Subject(s): การบริหารรัฐกิจแนวคิดหลังสมัยใหม่ -- แง่การเมืองLOC classification: JF1358 | .ป352 2556
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1358 .ป352 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014260260
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1358 .ป352 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014260278
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1358 .ป352 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014260252
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .ป352 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014277272
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1358 .ป352 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014065461
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .ป352 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013991857
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1358 .ป352 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013991865
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JF1358 .ป24 2562 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices / JF1358 .ป24 2562 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administration : concepts, theories, and practices / JF1358 .ป263 ปฏิบัติการผู้ว่าซีอีโอ นครสวรรค์. JF1358 .ป352 2556 การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ = JF1358 .ป352 2556 การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ = JF1358 .ป352 2561 การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ = Postmodern public administration / JF1358 .ป373 2554 การประเมินระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย :

รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544