เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ.  (Text) (Text)

ชยันต์ ตันติวัสดาการ
Call no.: HB180 .ช443 2556Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุงDescription: 19, 473 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786163140371Subject(s): เศรษฐศาสตร์จุลภาคพฤติกรรมผู้บริโภคต้นทุนการผลิตการตลาดบธ 601 Highly correlatedBA 601 Highly correlatedกธ 211 Highly correlatedBI 211 Highly correlatedLOC classification: HB180 | .ช443 2556
Contents:ส่วนที่ 1 บทนำ -- บทที่ 1 วิธีวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด -- ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคและการประยุกต์ -- บทที่ 3 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค -- บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค -- บทที่ 5 พฤติกรรมการบริโภคข้ามเวลา -- บทที่ 6 พฤติกรรมผู้บริโภคกับความเสี่ยง -- ส่วนที่ 3 การผลิตและต้นทุนของหน่วยผลิต -- บทที่ 7 การผลิตและต้นทุนในระยะสั้น -- บทที่ 8 การผลิตและต้นทุนในระยะยาว -- ส่วนที่ 4 โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัย -- บทที่ 9 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ -- บทที่ 10 การประยุกต์ใช้อุปสงค์และอุปทาน -- บทที่ 11 ตลาดผูกขาด -- บทที่ 12 การกำหนดราคาโดยผู้มีอำนาจตลาด -- บทที่ 13 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย -- บทที่ 14 ทฤษฎีเกม -- บทที่ 15 ตลาดปัจจัย -- ส่วนที่ 5 ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและความล้มเหลวของตลาด -- บทที่ 16 ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ -- บทที่ 17 ผลกระทบภายนอก และสินค้าสาธารณะ -- บทที่ 18 ความไม่สมมาตรของข้อมูล (Asymmetric information)
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-01-06 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015941645

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014133327

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016166903

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016166887

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016166895

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015007728

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014133293

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014071915

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014071923

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก หนังสือมีรอยเปื้อนน้ำและปกหลังขาดอยู่แล้ว 18/11/2560 ปิยะธิดา 31/05/2022 31379014133319

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379014133335

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ช443 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014133301

ปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0

ส่วนที่ 1 บทนำ -- บทที่ 1 วิธีวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ -- บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด -- ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคและการประยุกต์ -- บทที่ 3 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค -- บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค -- บทที่ 5 พฤติกรรมการบริโภคข้ามเวลา -- บทที่ 6 พฤติกรรมผู้บริโภคกับความเสี่ยง -- ส่วนที่ 3 การผลิตและต้นทุนของหน่วยผลิต -- บทที่ 7 การผลิตและต้นทุนในระยะสั้น -- บทที่ 8 การผลิตและต้นทุนในระยะยาว -- ส่วนที่ 4 โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัย -- บทที่ 9 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ -- บทที่ 10 การประยุกต์ใช้อุปสงค์และอุปทาน -- บทที่ 11 ตลาดผูกขาด -- บทที่ 12 การกำหนดราคาโดยผู้มีอำนาจตลาด -- บทที่ 13 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย -- บทที่ 14 ทฤษฎีเกม -- บทที่ 15 ตลาดปัจจัย -- ส่วนที่ 5 ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและความล้มเหลวของตลาด -- บทที่ 16 ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ -- บทที่ 17 ผลกระทบภายนอก และสินค้าสาธารณะ -- บทที่ 18 ความไม่สมมาตรของข้อมูล (Asymmetric information)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544